ฮาบิเทีย พาร์ค เทียนทะเล 28

บ้าน 100 ตร.ว. ราคาพิเศษ แช่แข็งดอกเบี้ย 2.99% 3 ปี*

ยูนิตภายในโครงการ

เรียงลำดับตาม :
ปิด

ชนิดบ้าน

ทำเล

ราคา (ล้านบาท)