แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     ARTIZAN - โครงการเฟ้นหานักสร้างสรรค์กับแสนสิริ ARTIZAN - โครงการเฟ้นหานักสร้างสรรค์กับแสนสิริ

     Sansiri Artizen

     ค้นหา 40
     นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่

     จุดประกายความเป็นไปได้
     ในพื้นที่แห่งโอกาส

     เรียนรู้จริงจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 สาขา ที่จะช่วยผลักดัน
     และต่อยอดความคิด สู่การเป็นนักสร้างสรรค์แห่งอนาคตไปด้วยกัน

     • ILLUSTRATOR
     • PHOTOGRAPHER
     • MUSIC COMPOSER
     • PRODUCT DESIGNER
     รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ

     JUDGES

     ILLUSTRATOR

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล

     จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล

     Illustrator Artist
     Founder of Factory Art Centre

     PHOTOGRAPHER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     Founder of Le Photographe Co.Ltd /
     Exhibition Designer

     MUSIC COMPOSER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ

     ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ

     Music Producer / Songwriter /
     Founder of NO SOUND IN SPACE

     PRODUCT DESIGNER

     JUDGES

     ILLUSTRATOR

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล

     จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล

     Illustrator Artist
     Founder of Factory Art Centre

     PHOTOGRAPHER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     Founder of Le Photographe Co.Ltd /
     Exhibition Designer

     MUSIC COMPOSER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ

     ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ

     Music Producer / Songwriter /
     Founder of NO SOUND IN SPACE

     PRODUCT DESIGNER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - ดิว - ดุลยพล ศรีจันทร์

     ดิว
     ดุลยพล ศรีจันทร์

     Managing Director /
     Partner, PDM Brand

     เกน
     วทัญญู
     ตันติวงศ์

     Sansiri Head of Product Design

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - เกน - วทัญญู ตันติวงศ์

     MENTORS

     ILLUSTRATOR

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล

     ยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล

     Artist / Designer

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ออย - คนธรัตน์ เตชะไตรศร

     ออย - คนธรัตน์ เตชะไตรศร

     Artist - give.me.museums

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เหนือ - จักรกฤษณ์ อนันตกุล

     เหนือ - จักรกฤษณ์ อนันตกุล

     Artist & Brands Consultant

     MENTORS

     PHOTOGRAPHER

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เล็ก - เกียรติศิริขจร

     เล็ก - เกียรติศิริขจร

     Photographer

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - กอล์ฟ - กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล

     กอล์ฟ - กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล

     Photographer / Content Creator

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เบียร์ - วีระพล สิงห์น้อย

     เบียร์ - วีระพล สิงห์น้อย

     Photographer

     MENTORS

     MUSIC COMPOSER

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ท็อป - ศรัณย์ ภิญญรัตน์

     ท็อป - ศรัณย์ ภิญญรัตน์

     Fungjai Founder & CEO /
     Maho Rasop Festival Director

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ภูมิ - วิภูริศ ศิริทิพย์

     ภูมิ - วิภูริศ ศิริทิพย์

     Singer / Songwriter

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ปกป้อง จิตดี

     ปกป้อง จิตดี

     Artist / Music Producer, Arranger
     / Music Composer

     MENTORS

     PRODUCT DESIGNER

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ติ๊ก - สันติ ลอรัชวี

     ติ๊ก - สันติ ลอรัชวี

     Co-founder: PRACTICAL
     school of design

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เดย์ - เดชา อรรจนานันท์

     เดย์ - เดชา อรรจนานันท์

     Co-Founder & Head Designer,
     THINKK Studio

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เยล - อัญญา เมืองโคตร

     เยล - อัญญา เมืองโคตร

     Multidisciplinary Designer/
     Spirulina Society and Ctrl+R
     Collective

     JUDGES / MENTORS

     ILLUSTRATOR

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล

     จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล

     Illustrator Artist
     Founder of Factory Art Centre

     MENTORS

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล

     ยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล

     Artist / Designer

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ออย - คนธรัตน์ เตชะไตรศร

     ออย - คนธรัตน์ เตชะไตรศร

     Artist - give.me.museums

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เหนือ - จักรกฤษณ์ อนันตกุล

     เหนือ - จักรกฤษณ์ อนันตกุล

     Artist & Brands Consultant

     PHOTOGRAPHER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     Founder of Le Photographe Co.Ltd /
     Exhibition Designer

     MENTORS

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เล็ก - เกียรติศิริขจร

     เล็ก - เกียรติศิริขจร

     Photographer

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - กอล์ฟ - กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล

     กอล์ฟ - กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล

     Photographer / Content Creator

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เบียร์ - วีระพล สิงห์น้อย

     เบียร์ - วีระพล สิงห์น้อย

     Photographer

     MUSIC COMPOSER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ

     ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ

     Music Producer / Songwriter /
     Founder of NO SOUND IN SPACE

     MENTORS

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ท็อป - ศรัณย์ ภิญญรัตน์

     ท็อป - ศรัณย์ ภิญญรัตน์

     Fungjai Founder & CEO /
     Maho Rasop Festival Director

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ภูมิ - วิภูริศ ศิริทิพย์

     ภูมิ - วิภูริศ ศิริทิพย์

     Singer / Songwriter

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ปกป้อง จิตดี

     ปกป้อง จิตดี

     Artist / Music Producer, Arranger / Music Composer

     PRODUCT DESIGNER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - ดิว - ดุลยพล ศรีจันทร์

     ดิว
     ดุลยพล ศรีจันทร์

     Managing Director /
     Partner, PDM Brand

     เกน
     วทัญญู ตันติวงศ์

     Sansiri Head of Product Design

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - เกน - วทัญญู ตันติวงศ์

     MENTORS

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ติ๊ก - สันติ ลอรัชวี

     ติ๊ก - สันติ ลอรัชวี

     Co-founder: PRACTICAL
     school of design

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เดย์ - เดชา อรรจนานันท์

     เดย์ - เดชา อรรจนานันท์

     Co-Founder & Head Designer,
     THINKK Studio

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เยล - อัญญา เมืองโคตร

     เยล - อัญญา เมืองโคตร

     Multidisciplinary Designer/
     Spirulina Society and Ctrl+R
     Collective

     BENEFIT

     เรียนรู้ไปกับคลาสที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ และแข่งขันหาผู้ชนะในแต่ละสาขาเพื่อคว้าโอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับประเทศ อย่าง Bangkok Design Week 2025 และไปร่วมดูงาน Design ที่ต่างประเทศกับแสนสิริ

     1

     COMMUNITY

     ได้เรียนรู้ พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินมืออาชีพในแต่ละสาขา รวมถึงรับการแนะแนวเพื่อต่อยอดแนวทางสู่อาชีพในอนาคต

     2

     SKILL
     DEVELOPMENT

     ได้พัฒนาทักษะ และค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำงานด้านศิลปะ และสายงานสร้างสรรค์ จากมืออาชีพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมรับ Certificate จากแสนสิริ

     3

     RECOGNITION
     THROUGH
     NATIONAL
     EXPOSURE

     ผู้ชนะจากทั้ง 4 สาขา สาขาละ 1 ท่าน จะได้รับเงินรางวัลท่านละ 50,000 บาท และจะได้แสดงผลงานในนิทรรศการ Bangkok Design Week 2025 ร่วมกับแสนสิริ

     4

     OPPORTUNITY
     TO WORK WITH
     SANSIRI

     ได้มีส่วนร่วมทำงานจริง ในโปรเจ็กต์ต่างๆ กับทางแสนสิริ

     5

     OPPORTUNITY
     TO VISIT GLOBAL
     SHOWCASE

     ผู้ชนะทั้ง 4 สาขา จะได้ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และดีไซน์ในต่างประเทศร่วมกับ Head of Design จากทางแสนสิริ

     BENEFIT

     เรียนรู้ไปกับคลาสที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ และแข่งขันหาผู้ชนะในแต่ละสาขาเพื่อคว้า โอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับประเทศ อย่าง Bangkok Design Week 2025 และไปร่วมดูงาน Design ที่ต่างประเทศกับแสนสิริ

     1

     • COMMUNITY
     ได้เรียนรู้ พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินมืออาชีพในแต่ละสาขา รวมถึงรับการแนะแนวเพื่อต่อยอดแนวทางสู่อาชีพในอนาคต

     2

     • SKILL DEVELOPMENT
     ได้พัฒนาทักษะ และค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำงานด้านศิลปะ และสายงานสร้างสรรค์ จากมืออาชีพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมรับ Certificate จากแสนสิริ

     3

     • RECOGNITION
      THROUGH NATIONAL
      EXPOSURE
     ผู้ชนะจากทั้ง 4 สาขา สาขาละ 1 ท่าน จะได้รับเงินรางวัลท่านละ 50,000 บาท และจะได้แสดงผลงานในนิทรรศการ Bangkok Design Week 2025 ร่วมกับแสนสิริ

     4

     • OPPORTUNITY TO WORK
      WITH SANSIRI
     ได้มีส่วนร่วมทำงานจริง ในโปรเจ็กต์ต่างๆ กับทางแสนสิริ

     5

     • OPPORTUNITY TO VISIT
      GLOBAL SHOWCASE
     ผู้ชนะทั้ง 4 สาขา จะได้ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และดีไซน์ในต่างประเทศร่วมกับ Head of Design จากทางแสนสิริ

     SCHEDULE

     • ANNOUNCING SELECTED ARTIST
     • ORIENTATION
     • TRAINING PROGRAM
     • SPECIAL CLASS WITH JUDGE
     • PITCHING
     • WINNER ANNOUCEMENT

     ANNOUNCING
     SELECTED ARTIST

     19 กรกฏาคม 2567

     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
     สาขาละ 10 คน รวมทั้งหมด 40 คน ผ่านเว็บไซต์
     www.sansiri.com/artizen

     ORIENTATION

     27 กรกฏาคม 2567

     ผู้ได้รับคัดเลือก 40 คนจะต้องร่วมปฐมนิเทศที่ สิริ
     แคมปัส เพื่อพบปะเหล่า Judges & Mentors

     • แจกแจงหัวข้อที่จะเรียนกับเหล่า Mentors ตลอด
      ระยะเวลา 2 เดือน
     • รับโจทย์การแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัลและโอกาส
      แสดงผลงานที่ Bangkok Design Week 2025

     TRAINING PROGRAM

     3 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2567

     ร่วมฝึกอบรมกับเหล่า Mentors ในแต่ละสาขา
     ทั้งหมด 4 คลาส คลาสละ 3 ชม. ที่ สิริ แคมปัส
     (วัน เวลา ที่แน่นอนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

     1. Class#1 3,4 ส.ค. 2567
     2. Class#2 17,18 ส.ค. 2567
     3. Class#3 29,31 ส.ค. 2567
     4. Class#4 5,10 ต.ค. 2567
     5. Class#5 2,3 พ.ย. 2567 (เฉพาะผู้ชนะ)

     SPECIAL CLASS WITH JUDGE

     28 - 29 กันยายน 2567

     เตรียมพร้อมก่อนลงสนามขายงานจริง กับ
     เหล่า Judge ในแต่ละสาขา ด้วยการปรึกษาผลงาน
     ก่อน Pitch

     PITCHING

     19 - 20 ตุลาคม 2567

     เตรียมคว้าโอกาสสำคัญในการเป็นผู้ได้จัดแสดงผล
     งานที่ Bangkok Design Week 2025 และร่วมเดิน
     ทางดูงานดีไซน์ต่างประเทศร่วมกับทีมแสนสิริ นำ
     เสนอผลงานพร้อมกัน ที่ สิริ แคมปัส

     WINNER ANNOUCEMENT

     การประกาศรายชื่อผู้ชนะ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

     SCHEDULE

     ANNOUNCING SELECTED ARTIST

     ANNOUNCING SELECTED ARTIST

     19 กรกฏาคม 2567

     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ สาขาละ 10 คน รวมทั้งหมด 40 คน ผ่านเว็บไซต์ www.sansiri.com/artizen

     ORIENTATION

     ORIENTATION

     27 กรกฏาคม 2567

     ผู้ได้รับคัดเลือก 40 คนจะต้องร่วมปฐมนิเทศที่ สิริ แคมปัส เพื่อพบปะเหล่า Judges & Mentors

     • แจกแจงหัวข้อที่จะเรียนกับเหล่า Mentors ตลอด
      ระยะเวลา 2 เดือน
     • รับโจทย์การแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัลและโอกาส
      แสดงผลงานที่ Bangkok Design Week 2025

     TRAINING PROGRAM

     TRAINING PROGRAM

     3 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2567

     ร่วมฝึกอบรมกับเหล่า Mentors ในแต่ละสาขาทั้งหมด 4 คลาส คลาสละ 3 ชม. ที่ สิริ แคมปัส (วัน เวลา ที่แน่นอนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

     1. Class#1 3,4 ส.ค. 2567
     2. Class#2 17,18 ส.ค. 2567
     3. Class#3 29,31 ส.ค. 2567
     4. Class#4 5,10 ต.ค. 2567
     5. Class#5 2,3 พ.ย. 2567 (เฉพาะผู้ชนะ)

     SPECIAL CLASS WITH JUDGE

     SPECIAL CLASS WITH JUDGE

     28 - 29 กันยายน 2567

     เตรียมพร้อมก่อนลงสนามขายงานจริง กับเหล่า Judge ในแต่ละสาขา ด้วยการปรึกษาผลงานก่อน Pitch

     PITCHING

     PITCHING

     19 - 20 ตุลาคม 2567

     เตรียมคว้าโอกาสสำคัญในการเป็นผู้ได้จัดแสดงผลงานที่ Bangkok Design Week 2025 และร่วมเดินทางดูงานดีไซน์ต่างประเทศร่วมกับทีมแสนสิริ นำเสนอผลงานพร้อมกัน ที่ สิริ แคมปัส

     WINNER ANNOUCEMENT

     WINNER ANNOUCEMENT

     การประกาศรายชื่อผู้ชนะ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

     เงื่อนไข
     ผู้เข้าสมัคร

     เงื่อนไขผู้เข้าสมัคร Artizen

     1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี ในวันที่สมัคร
     2. กรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดการรับสมัครทาง Google Form ในปุ่มด้านล่าง ให้ถูกต้องและครบถ้วน
     3. ส่งไฟล์ผลงาน (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ในสาขาที่เลือก โดย
      • ผลงานต้องมีความเป็นต้นฉบับ (Originality) และไม่ผ่านการคัดลอก ดัดแปลง มาจากผู้อื่น
      • ผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
      • ผลงานต้องส่งเข้ามาในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ เช่น PDF เว็บไซต์
     4. ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องยอมรับข้อตกลงในการเข้าร่วมอบรม (Training Class) ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมทั้งทางออฟไลน์ และออนไลน์ทุกครั้ง (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
      โดยหากขาดเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการนำเสนอ Final Project และไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) จากทางโครงการ
     5. ผู้เข้าสมัครจะต้องสามารถเดินทางมาเข้าร่วมการดำเนินการงาน Bangkok Design Week 2025 ที่กรุงเทพฯ ได้
     6. การตัดสินผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

     หมายเหตุ: เงื่อนไขของแต่ละสาขาจะแตกต่างกัน โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดในฟอร์มการสมัครอีกครั้ง

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล artizen.th@gmail.com

     ประกาศรายชื่อ

     40 ศิลปินและนักออกแบบ ที่ได้ร่วมเดินทางไปพบประสบการณ์ใหม่กับเรา

     ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้อีเมลยืนยันสิทธิ์ กรุณายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 22 ก.ค. 2567


     หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป

     1. จิรวัฒน์ ตันประเสริฐ
     2. ชนากาน คำทองวิจิตร
     3. ตรัยภูมิ จงพิพัฒนสุข
     4. ธนโชติ ทองรัก
     5. ธนา ธาราพิตร์
     6. พงศธร บุญโต
     7. พิสิษฐ์ พนมอุปถัมภ์
     8. ภาณุรุจ พงษ์วะสา
     9. ศิวกรณ์ เจริญโยธิน
     10. สุกฤษฎิ์ ปัจจันตดุสิต
     1. กฤษดา หนูเล็ก
     2. ฉัตต์ณิชา คงคาสวรรค์
     3. ญาโณทัย ตรีรัตน์โชติกุล
     4. เปมิกา เพียเฮียง
     5. ยศพล อ่วมทอง
     6. ลลิตา กิจจาชาญชัยกุล
     7. วัชรวิทย์ จรรยากูล
     8. อภิสรา ห่อไพศาล
     9. อวิโรธน์ ฉมาเมธากุล
     10. ไอริณ ปุรสาชิต
     1. กมลวิช ลาวัลย์
     2. ชนภัส เณรบำรุง
     3. ธนภัทร โอกาสเลิศ
     4. นิกษา แสนใจบาล
     5. ปณิธาน ชัยอักษรเวช
     6. ปทิตตา อธิวัฒนางกูร
     7. ปัณณ์ วีรกิตติ
     8. รักษ์ ศิวรักษ์
     9. รัชช อมาตยกุล
     10. อัฑฒ์ อาบสุวรรณ์
     1. ฐณปณีย์ ติยวุฒิโรจนกุล
     2. ณิชาพร จิรพงศานานุรักษ์
     3. ทวีชอบ ปิ่นทอง
     4. นัฐกร จันทร์แจ้ง
     5. นันทวรรณ แจ่มใส
     6. ปภาวี ไวทยานนท์
     7. พราวฟ้า สันติอัศวราภรณ์
     8. วิภาลักษณ์ ศิริพลานนท์
     9. อนุรักษ์ เพ็ชรดวงเดียว
     10. อาทิมา อินสระ
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล : artizen.th@gmail.com
     อ่านเงื่อนไขผู้เข้าสมัครเพิ่มเติมได้ ที่นี่