ข้อมูลเพิ่มเติม

คำประกาศ ข้อมูลที่ให้ในเอกสารนี้ ควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านติดต่อทีมงานขายมืออาชีพของเราที่ Baankiangfah@sansiri.com หรือโทร. 1685 และขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ก่อนการซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย