เงื่อนไขการขาย

การชำระเงินก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ก) แบบห้อง Studio วางเงินจอง จำนวน 15,000 บาท เงินทำสัญญา 30,000 เงินดาวน์แบ่งชำระ 17 งวด
ข) แบบห้อง 2 ห้องนอน วางเงินจอง จำนวน 20,000 บาท เงินทำสัญญา 50,000 เงินดาวน์แบ่งชำระ 17 งวด
ค) แบบห้อง 3 ห้องนอน วางเงินจอง จำนวน 30,000 บาท เงินทำสัญญา 70,000 เงินดาวน์แบ่งชำระ 17 งวด
โดยท่านต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนับแต่วันที่ลงนามหนังสือจองซื้อห้องชุดดังกล่าว ราคาห้องชุดส่วนที่เหลือ ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์