SANSIRI COLLECTION

แสนสิริให้ความสำคัญ และใส่ใจในทุกรายละเอียดของชีวิต เพื่อเติมเต็มความหมายของคำว่า "บ้าน" และ "ชีวิต"
ให้ทุกคนมีความสุข ความสงบ เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และเพิ่มสุนทรียภาพในทุกสัมผัสของการใช้ชีวิต
จาก "แสนสิริ คอลเล็คชั่น" ที่เลือกสรร สร้างสรรค์ พัฒนา คิดค้น ร่วมกับผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำที่หลากหลาย
อย่างเป็นพิเศษสุด และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแสนสิริสู่สมาชิกครอบครัวแสนสิริ โดยถ่ายทอดผ่านทาง
ทุกสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง อาทิ "รส" จาก Sansiri Signature Tea กับ No.57, "กลิ่น"
จาก Sansiri Signature Scent กับ Panpuri, "สัมผัส" ความนุ่มนวลของผ้า
จาก Sansiri Signature Bedding Set กับ PASAYA และ "เสียง" เพลงเพราะๆ จาก Universal Music