ความสุข...บวกเพิ่มได้ทุกวัน
ม่วนใจ๋...สไตส์คนเมือง
ครบทุกด้านดีๆ...กับชีวิตที่ลงตัว
สุราษฎร์ธานี
เบิกรับความสุขใหม่ในเมือง
เข้าถึงความสุขได้ทุกวัน...นิ
ศูนย์กลางทุกความสุข