รวมเรื่องต้องรู้ก่อนซื้อบ้านและคอนโด

กู้ซื้อบ้าน ขั้นตอนสำคัญที่คนซื้อบ้านและคอนโดจำเป็นต้องรู้

เปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน
กู้ซื้อบ้านธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยต่ำ

เปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน กู้ซื้อบ้านธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยต่ำ

สุภาษิตที่บอกว่า “น้ำขึ้นให้รีบตัก” คงใช้ได้จริงกับช่วงนี้ เพราะแม้ดูเหมือนรอบด้านจะเจอแต่วิกฤตทั้งเชื้อโรค เศรษฐกิจ การเมือง และต่าง ๆ นานา ขณะเดียวกันในมุมของฝั่งอสังหา ฯ ต่างพร้อมใจกัน ลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้นการซื้อบ้านแก่ผู้บริโภค ไม่เว้นแม้กระทั่งด้านธนาคาร ที่มีมาตรการรัฐสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ก็ถือฤกษ์งามยามดีออกสินเชื่อเข้าใจหัวอกคนซื้อบ้านช่วงนี้ ด้วยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูง กันแบบจุกๆ แล้วถ้าอยากมีบ้านเราควรกู้ซื้อบ้านธนาคารไหนดี ไปดูตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้านกันเลย


สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ จาก 2 ธนาคาร ประกอบด้วย
1. สินเชื่อบ้าน All Home ธนาคารอาคารสงเคราะห์

“วงเงินให้กู้สูง เงินงวดผ่อนชำระต่ำ” โดยกำหนดระยะเวลายื่นขอคำกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 – 30 ธ.ค 2564 พร้อมอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 ม.ค. 2565


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้รวมทุกบัญชี

ปี อัตราดอกเบี้ย / ปี
ปีที่ 1  3.25%
ปีที่ 2 MRR - 2.65%
ปีที่ 3 MRR -2.25%
ปีที่ 4
จนถึงตลอดอายุสัญญา (กรณีลูกค้าสวัสดิการ)
MRR - 1.00%
ปีที่ 4
จนถึงตลอดอายุสัญญา (กรณีลูกค้ารายย่อย)
MRR -1.00%


อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้รวมทุกบัญชี สำหรับลูกค้าที่ประสงค์รับ LTV 100% โดยต้องกู้ซื้อบ้านต่ำกว่า 10 ล้านบาท และเป็นสัญญา 1 เท่านั้น

ปีอัตราดอกเบี้ย / ปี
ปีที่ 1 

2.95% (กรณีลูกค้าสวัสดิการ)

3.05% (รายย่อย)

ปีที่ 2

MRR - 2.20% (กรณีลูกค้าสวัสดิการ)

MRR - 2.10% (รายย่อย)

ปีที่ 3 

MRR -2.00% (กรณีลูกค้าสวัสดิการ)

MRR - 1.90% (รายย่อย)

ปีที่ 4
จนถึงตลอดอายุสัญญา (กรณีลูกค้าสวัสดิการ และรายย่อย)
MRR - 1.00%

ที่มา: ghbank.co.th


รายละเอียดสินเชื่อ

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ หรือห้องชุด
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ หรือห้องชุดจาก สถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ จากสถาบันการเงิน อื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย (ตามวัตถุประสงค์การกู้ตามข้อ 3 เท่านั้น)


คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก


เอกสารการกู้พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน


เอกสารการกู้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษี
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ


อ่านเอกสารกู้ ขออนุมติเร็ว เพิ่มเติมได้ที่นี่


วงเงินกู้

วงเงินกู้เป็นไปตามเกณฑ์หลักประกัน รายได้ และระเบียบของธนาคาร
2. สินเชื่อบ้านกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย

ผ่อนสบาย สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 


อัตราดอกเบี้ย 


แบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
(ทำประกัน) 0.75 MRR - 2.05 MRR - 2.05 MRR - 1.50 3.03
(ไม่ทำประกัน) 1.00 MRR - 2.05 MRR - 2.05 MRR - 1.50 3.11


ที่มา: krungthai.com


รายละเอียดสินเชื่อ

เพื่อใช้ในการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยอาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และห้องชุด มือหนึ่งเท่านั้น


คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้กู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ที่มีความสามารถจ่ายหนี้สินได้
 • ผู้กู้ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน
 • กรณีกู้ร่วม อายุผู้กู้ร่วมน้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินช่วงวัยเกษียณตามที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก


เอกสารการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สลิปบัญชีเงินฝากย้อนหลัง
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)


วงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุด 100%
อัพเดทข้อมูล รายละเอียดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูง ไปกับ 3 ธนาคารข้างต้นแล้ว ถึงเวลารับข้อเสนอดีๆ จากผู้พัฒนาอสังหาฯ อย่างแสนสิริ ที่ยกขบวนพาเหรดจัดหนัก จัดเต็ม ทั้ง Online Booking ให้สามารถจองคอนโดผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง โปรโมชันจากแสนสิริ อย่าง โปรโมชันบ้านและทาวน์โฮมพร้อมอยู่ มากมายที่ร่วมรายการ รีบคว้า ก่อนจะพลาดโอกาส!

โครงการที่น่าสนใจ

ต้องการรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ชื่อ ข้อมูลชื่อไม่ถูกต้อง
นามสกุล ข้อมูลนามสกุลไม่ภูกต้อง
อีเมล ข้อมูลอีเมลล์ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
กรุณาเลือกอาชีพ
กรุณาเลือกงบประมาณในการซื้อ

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ

กรุณาเลือกงบประมาณในการซื้อ

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของ บริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ th