LTV คืออะไร อยู่อย่างไรให้รอดมาตรการนี้ วันนี้รู้กัน

ทันทีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการ LTV รูปแบบใหม่ ที่เข้มงวดมากขึ้น แน่นอนว่าความตื่นตระหนกและงุนงงจะเกิดขึ้นทันทีกับคนที่ต้องกู้ซื้อบ้าน เหตุนี้จึงต้องทำความเข้าใจ LTV ให้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดกับมาตรการนี้ ไม่ว่าจะเป็นความหมาย กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ และด้านดีๆ ของ LTV ที่คาดไม่ถึง


LTV คืออะไร

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดมาตรการ LTV ขึ้นมา เพื่อลดอัตราความเสี่ยงให้กับธนาคารพาณิชย์ โดย LTV ย่อมาจากคำว่า “Loan to Value” ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนการให้สินเชื่อซื้อบ้านโดยเทียบกับมูลค่า


สูตรคำนวณ LTV

ตัวอย่าง: นาย A ต้องการกู้เงินซื้อบ้านในราคา 2,000,000 บาท กับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยธนาคารดังกล่าวปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยมี LTV ในอัตราส่วนร้อยละ 80% นาย A จะได้รับอนุมัติวงเงินกู้เท่าไหร่?


มาตรการ LTV


มาตรการ LTV ใครได้รับผลกระทบ

รู้จักความหมายของ LTV แล้ว ถึงเวลามาศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำหนดเพดานของ LTV ในปี 2562 เพื่อป้องกันภาวะหนี้และไม่เกิดเหตุซ้ำรอยฟองสบู่ พร้อมเดินหน้าใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา จนมีการปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจปี 2564 ในปัจจุบัน แน่นอนว่าบรรดาคนซื้อบ้านต่างต้องวิตกกังวลว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งกลุ่มคนที่ต้องเตรียมตัวกับมาตรการ LTV ส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักลงทุน กลุ่มคนที่เก็งกำไรในตลาดอสังหาฯ แต่ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์มาตรการ LTV เป็นการชั่วคราว โดยสามารถกู้เงินซื้อบ้านได้เต็มมูลค่าหลักประกัน หรือ 100%  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) เป็น 100% (กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน) สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ทั้งกรณีมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป  และ กรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป

2. การผ่อนคลายนี้ให้เป็นการชั่วคราว สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565

แหล่งข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย
กลุ่มคนที่ซื้อบ้านหลังแรก


กลุ่มคนที่ซื้อบ้านหลังที่ 2


กลุ่มคนที่ซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไปมูลค่าบ้านเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10%
 • กรณีที่ 1 เมื่อคุณกำลังผ่อนบ้านหรือคอนโดหลังแรกอยู่ แล้วต้องการซื้อบ้านหลังที่ 2 มาตราการ LTV ฉบับใหม่นี้ จากเดิมจะกำหนดให้วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10% ของมูลค่าบ้าน หรือสัดส่วนวงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าบ้าน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 100% หรือเต็มมูลค่าหลักประกันของบ้าน

 • กรณีที่ 2 หากคุณผ่อนบ้านหรือคอนโดเกิน 3 ปีแล้ว และต้องการซื้อบ้านหลังที่ 2 มาตราการ LTV ฉบับใหม่ จากเดิมจะกำหนดให้วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ของมูลค่าบ้าน หรือสัดส่วนวงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าบ้าน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 100% หรือเต็มมูลค่าหลักประกันของบ้าน
มาตรการ LTV ฉบับใหม่จากเดิม กำหนดให้กลุ่มคนที่กำลังผ่อนบ้านหลังแรกและหลังที่ 2 แต่ต้องการซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไป หรือสัดส่วนวงเงินกู้ไม่เกิน 70% ของมูลค่าบ้าน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 100% หรือเต็มมูลค่าหลักประกันของบ้าน


ด้านดีๆ ของ LTV

มาตรการ LTV ใช่ว่าจะมีแต่แง่มุมด้านลบต่อผู้ที่ต้องการกู้ซื้อบ้านอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังคงมีด้านดีที่หลายคนนึกไม่ถึงดังนี้

 1. ช่วยลดอัตรา NPL หรือหนี้เสีย ซึ่งมีผลต่อสินเชื่อธนาคารพาณิชย์
 2. ป้องกันการเกิดภาวะฟองสบู่แตก อันมีผลต่อเศรษฐกิจประเทศ
 3. กลุ่มคนที่ต้องการกู้เงินซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงๆ ไม่ได้แสวงหากำไรจากอสังหาฯ และซื้อบ้านต่ำกว่า 10 ล้านบาท นั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ใหม่นี้


งานนี้มีเฮ! ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตราการ LTV

เดิมทีธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้กู้ร่วมที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ถือครองสิทธิการกู้ร่วมกัน แต่เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมที่ไม่มีกรรมสิทธิในที่อยู่อาศัย จึงผ่อนปรนเสมือนว่าไม่ได้ร่วมเป็นผู้กู้ ในกรณีที่ขอสัญญากู้ซื้อบ้านใหม่เท่านั้น


ตัวอย่าง: นาย A กับ นาย B กู้ร่วมซื้อบ้านด้วยกัน และในสัญญาใหม่กำหนดให้กรรมสิทธิ์เป็นของนาย A

 • มาตราการผ่อนปรน = สัญญากู้บ้านใหม่ เป็นของนาย A เท่านั้น โดยผ่อนปรนไม่นับนาย B เป็นผู้กู้
 • ประโยชน์ที่ผู้กู้ได้รับ = นาย B สามารถขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ถูกนำยอดที่กู้ร่วมกับนาย A มาเป็นข้อจำกัด


ช่วงนี้แสนสิริมี โปรโมชัน Freeze the deals ฟรีซต่อ ไม่รอแล้วน้า บ้านและทาวน์โฮมลดสูงสุด 2 ล้านบาท* โปรดีมีไม่นาน รีบคว้าก่อนละลาย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2565


Freeze the deals จองก่อนละลาย โปรส่งท้ายปี บ้านและทาวน์โฮม ลดสูงสุด 2 ล้าน* คอนโดราคาเดียว เริ่ม 1.59 ล้าน* วันนี้ - 31 ธ.ค. 64 Freeze the deals จองก่อนละลาย โปรส่งท้ายปี บ้านและทาวน์โฮม ลดสูงสุด 2 ล้าน* คอนโดราคาเดียว เริ่ม 1.59 ล้าน* วันนี้ - 31 ธ.ค. 64
	
โปร-เต-ลู เปิดประตูรับโชคใหญ่ โชคดีตั้งแต่เริ่มจอง! โปรมาเป็นกอง ข้อเสนอมาเป็นตั้ง
Freeze the Deals ฟรีซต่อ ไม่รอแล้วน้า บ้านและทาวน์โฮม ลดสูงสุด 2 ล้านบาท* โปรดีมีไม่นาน รีบคว้าก่อนละลาย!

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ติดแบล็คลิสต์ซื้อบ้านได้ไหม? เผยวิธีปลดแบล็คลิสต์ ตัวช่วยกู้เงินซื้อบ้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำอย่างไรถึงได้ดอกเบี้ยถูก ฟังทางนี้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. 3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก อ่านเพิ่มเติม >


 1. วิธีตรวจรับบ้าน-คอนโดก่อนโอน ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการใหม่
สราญสิริ ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ 2

สราญสิริ ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ 2

โครงการบ้านเดี่ยว ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ แจ้งวัฒนะ สไตล์ Modern Industrial ทำเลใกล้จุดขึ้น-ลง ทางด่วน เชื่อมต่อทุกการเดินทาง ใกล้สนามบินดอนเมือง และรถไฟฟ้าสายสีแดง ฟรี! ทุกค่าใช้จ่าย*

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
บุราสิริ วงแหวน - อ่อนนุช

บุราสิริ วงแหวน - อ่อนนุช

โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์รีสอร์ท ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต เดินทางสะดวก เข้าออกได้หลายเส้นทาง ใกล้ Airport Link ลาดกระบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ

เริ่มต้นที่ 13.79 ล้านบาท
โครงการใหม่
เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา 2

เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา 2

โครงการบ้านใหม่ ติดถนนใหญ่ ใกล้ถนนหลัก 3 สาย และทางด่วน เพียง 3 กม. ถึงรถไฟฟ้าสายสีส้ม

เริ่มต้นที่ 16 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส เพชรเกษม - สาย4

สิริ เพลส เพชรเกษม - สาย4

ทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่ พร้อมห้องชั้นล่างส่วนกลางใหญ่ 1.2ไร่ ครบทุกกิจกรรม สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามบาส ลู่วิ่ง 200ม. สนามเด็กเล่น

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90

สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ บนทำเลใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า

เริ่มต้นที่ 2.69 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - พระราม 5

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - พระราม 5

ทาวน์โฮมคุณภาพ บนสุดยอดทำเลราชพฤกษ์ - พระราม 5 เติมเต็มชีวิตง่ายๆ ไปได้ทุกที่

เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

ติดแบล็คลิสต์ซื้อบ้านได้ไหม? เผยวิธีปลดแบล็คลิสต์ ตัวช่วยกู้เงินซื้อบ้าน

หากคุณกำลังกังวลว่าติดแบล็คลิสต์จะซื้อบ้านได้ไหม ขอให้ดีดปัญหาทิ้งไป ทันทีที่ได้ใช้ 2 เคล็ดลับปลดแบล็คลิสต์ ฉบับมนุษย์เงินเดือน

5 เรื่องเกี่ยวกับ “ทะเบียนบ้าน” ที่คนซื้อบ้านจำเป็นต้องรู้

ซื้อบ้านใหม่ คอนโดใหม่ จำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้าน ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านตามกฎหมาย รวมไปถึงเรื่องเอกสาร ซึ่งคนซื้อบ้านจำเป็นต้องรู้

5 เคล็ดลับ มนุษย์เงินเดือนออมเงินซื้อบ้านในฝันจากรายได้

อยากสานฝัน มีบ้านเป็นของตนเองสักหลัง แต่ไม่รู้เริ่มต้นออมเงินอย่างไร แนะนำให้รีบส่อง 5 เคล็ดลับออมเงินเพื่อมนุษย์เงินเดือน ด่วน!

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

	
โปร-เต-ลู เปิดประตูรับโชคใหญ่ โชคดีตั้งแต่เริ่มจอง! โปรมาเป็นกอง ข้อเสนอมาเป็นตั้ง
Freeze the Deals ฟรีซต่อ ไม่รอแล้วน้า บ้านและทาวน์โฮม ลดสูงสุด 2 ล้านบาท* โปรดีมีไม่นาน รีบคว้าก่อนละลาย!

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ติดแบล็คลิสต์ซื้อบ้านได้ไหม? เผยวิธีปลดแบล็คลิสต์ ตัวช่วยกู้เงินซื้อบ้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำอย่างไรถึงได้ดอกเบี้ยถูก ฟังทางนี้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. 3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก อ่านเพิ่มเติม >


 1. วิธีตรวจรับบ้าน-คอนโดก่อนโอน ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม อ่านเพิ่มเติม >