กฎหมายที่จอดรถคอนโด เรื่องน่ารู้ ควรรู้ ก่อนซื้อคอนโด

อยากซื้อคอนโด แต่ยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องที่จอดรถ กลัวเจอปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่พอ แนะนำให้รีบศึกษากฎหมายที่จอดรถคอนโด พร้อมทำความเข้าใจสัดส่วน การคำนวณจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสม เพื่อลดความกังวล สร้างความสบายใจในการเลือกซื้อคอนโดไปอีกระดับ


กฎหมายที่จอดรถคอนโดน่ารู้ก่อนซื้อคอนโด ควรรู้ที่จอดรถคอนโดมีกี่ประเภท

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า ที่จอดรถคอนโดนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีจุดเด่น จุดด้อย ในการใช้งานแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากตารางประเภทที่จอดรถในคอนโดดังนี้


ประเภทที่จอดรถในคอนโด ข้อดี ข้อเสีย
 1. ที่จอดรถแบบกลางแจ้ง
  Outdoor Parking
 • ที่จอดรถกลางแจ้ง จะอยู่ชั้น G จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาวนขึ้นอาคารจอดรถ
 • สะดวกต่อรถหลังคาสูง เนื่องจากตามกฎหมาย อาคารจอดรถจะถูกกำหนดความสูงไว้ไม่ให้เกิน 2.2 – 2.4 เมตร
 • รถยนต์ต้องจอดตากแดด ตากฝน
 • จอดรถแบบกลางแจ้งจะไม่เชื่อมต่อส่วนพักอาศัย
 1. ที่จอดรถในอาคารจอดรถ
  Indoor Parking
 • การสร้างที่จอดรถในอาคาร สามารถทำให้เพิ่มที่จอดรถได้มากขึ้น
 • ที่จอดรถในอาคารมักมีส่วนเชื่อมต่อกับพื้นที่พักอาศัย จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
 • ที่จอดรถในอาคารมักจำกัดความสูงของรถในการจอด
 • ที่จอดรถในอาคารหากไม่มีไฟส่องสว่างพอ หรือมีเส้นทางขึ้น-ลง ลาดชัน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
 1. ที่จอดรถอัตโนมัติ
  Automated Parking System
 • สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถ
 • ประหยัดพื้นที่จอดรถ เนื่องจากที่จอดรถอัตโนมัติใช้พื้นที่เพียง 12.5 – 15 ตร.ม. / คัน
 • ใช้งบในการก่อสร้างและดูแลรักษาค่อนข้างเยอะ
 • อาจต้องรอคิวเมื่อมีรถเข้าออกในเวลาเร่งด่วนพร้อมๆ กัน


นอกจากที่จอดรถทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวในข้างต้นแล้ว ปัจจุบันเนื่องจากความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้น จึงทำให้ผู้พัฒนาโครงการหลายโครงการ ได้ติดตั้งตู้ EV Charger เพื่อรองรับความต้องการผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดด้วย เฉกเช่นเดียวกับคอนโดโครงการใหม่จากแสนสิริ ที่ขณะนี้แสนสิริมุ่งมั่นเดินหน้าให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero โดยโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ จะอยู่บนพื้นฐานของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากโซลาร์รูฟ และ EV Charger ที่ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มคนใช้รถไฟฟ้า โดยเฉพาะในคอนโด


แสนสิริร่วมกับ SHARGE ติดตั้ง EV Charger ที่โครงการ เพื่อรองรับการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
แสนสิริร่วมกับ SHARGE ติดตั้ง EV Charger ที่โครงการ เพื่อรองรับการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า


ซื้อคอนโด แสนสิริ ดีไหม ค้นหาคำตอบได้จากคอนโด ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
ข้อกำหนด กฎหมายที่จอดรถในคอนโด

ตามข้อกำหนดทางกฎหมายของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 และ พรบ. ควบคุมอาคาร 2544 การออกแบบก่อสร้างคอนโดจำเป็นต้องมีพื้นที่หรืออาคารจอดรถที่เหมาะสมตามขนาดของโครงการ หากมีการจัดสรรน้อยเกินไป จะทำให้ไม่ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง ดังนั้นผู้พัฒนาโครงการจึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดดังนี้

 1. คอนโดหรืออาคารชุด จำเป็นต้องออกแบบให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 1 ครอบครัว
 2. คอนโดหรืออาคารชุด จำเป็นต้องจัดเตรียมที่จอดรถให้อยู่ภายในบริเวณของอาคารนั้น ถ้าอยู่นอกอาคาร ต้องมีทางไปสู่อาคารนั้นไม่เกิน 200 เมตร
 3. คอนโดที่อยู่เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และห้องชุดภายในคอนโดมีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม. ขึ้นไป จำเป็นต้องมีที่จอดรถ 1 คัน / 1 ห้อง
 4. คอนโดที่อยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และห้องชุดภายในคอนโดมีพื้นที่ตั้งแต่ 120 ตร.ม. ขึ้นไป จำเป็นต้องมีที่จอดรถ 1 คัน
 5. ตามกฎหมายที่จอดรถในคอนโด กำหนดให้ที่จอดรถ 1 คัน ต้องมีขนาดอย่างน้อย 2.4 x 5 เมตร เพื่อให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การจอดรถให้เป็นระเบียบ
การแบ่งสัดส่วนที่จอดรถ ตามขนาดของคอนโด

ตามกฎหมายที่จอดรถคอนโด กำหนดให้ทุกโครงการจำเป็นต้องมีการแบ่งสัดส่วนที่จอดรถให้เหมาะสมกับจำนวนห้อง ซึ่งโดยทั่วไปที่จอดรถคอนโดที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 40% ทั้งนี้พิจารณาจากขนาดโครงการ พร้อมวิธีคำนวณจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสมคือ 


% ที่จอดรถ =

จำนวนที่จอดรถ
จำนวนยูนิตของคอนโด

x 100


ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนที่จอดรถคอนโด

คอนโด THE LINE Vibe โครงการใหม่จากแสนสิริ บนทำเลใจกลางห้าแยกลาดพร้าว เป็นคอนโดสูง 33 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย 940 ยูนิต โดยมีอาคารจอดรถแยกออกจากอาคารพักอาศัย เพื่อความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถคิดจำนวน % ที่จอดรถ คือ จำนวนที่จอดรถ (520 คัน) x 100 ÷ จำนวนยูนิตห้องพักอาศัย (940 ห้อง) = 55% ซึ่งคือคอนโด THE LINE Vibe มีจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสม 


เดอะ ไลน์ ไวบ์ (THE LINE Vibe) คอนโดมิเนียมใจกลางห้าแยกลาดพร้าว พร้อมจำนวนที่จอดรถคอนโดที่เหมาะสม
เดอะ ไลน์ ไวบ์ (THE LINE Vibe) คอนโดมิเนียมใจกลางห้าแยกลาดพร้าว พร้อมจำนวนที่จอดรถคอนโดที่เหมาะสม


ทั้งนี้ยังสามารถคำนวณที่จอดรถคอนโดตามขนาดของอาคารได้ด้วย โดยอาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 1,000 ตร.ม. และสูง 15 เมตรขึ้นไป หรืออาคารมีพื้นที่ก่อสร้างเกิน 2,000 ตร.ม. ในเขตพื้นที่กรุงเพฯ ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน และนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 240 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน 
เรียนรู้เรื่องกฎหมายที่จอดรถคอนโด จนเข้าใจการคำนวณสัดส่วนที่จอดคอนโดอย่างเหมาะสม ถูกต้องไปแล้ว เชื่อว่าวินาทีนึ้คงที่กำลังลังเลการซื้อคอนโด ก็น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และจะรวดเร็วกว่าเดิม หากได้อัพเดทข้อเสนอสุดพิเศษ กับ โปรอารมณ์ดี ที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีทุกการซื้อบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จากแสนสิริ รับดอกเบี้ยต่ำสุดกว่าใคร 2.2% พร้อมรับเงิน รับทอง รับรองอารมณ์ดีแน่นอน ห้ามพลาด! วันนี้ – 30 ก.ค. 65

โปรอารมณ์ดี ดอกเบี้ยต่ำ 2.2% นาน 3 ปี* พบโปรที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีม้าก..ม้ากกก ที่บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จากแสนสิริ ทั้ง 69 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 วันไหนดีเสริมมงคล แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทแผนที่รถไฟฟ้า BTS MRT ปี 2565 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดท 4 โครงการใหม่ คอนโดล้านต้นๆ ใกล้แหล่งงาน ทำเลศักยภาพ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

เปิดจองออนไลน์
เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค

เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค

The LINE พหลโยธิน พาร์ค คอนโดใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว บรรยากาศธรรมชาติ ใกล้ BTS MRT ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ ฟรี ค่าส่วนกลาง 2 ปี*

เริ่มต้นที่ 3.79 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
KHUN by yoo Inspired by Starck

KHUN by yoo Inspired by Starck

Branded Residence แห่งแรกในไทยจากแสนสิริ คอนโดมิเนียมใจกลางทองหล่อ ดีไซน์ล้ำ ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง Philippe Starck

เริ่มต้นที่ 19.59 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เอ็กซ์ที เอกมัย

เอ็กซ์ที เอกมัย

คอนโด เอกมัย สนุกกับการให้คุณเลือกใช้พื้นที่ส่วนกลางโครงการอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ XT ได้ตามใจ บนทำเลศักยภาพ ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ทั้งเอกมัยและทองหล่อ

เริ่มต้นที่ 4.89 ล้านบาท
โครงการใหม่
DEMI สาธุ 49

DEMI สาธุ 49

ดีลักซ์ทาวน์โฮมโครงการใหม่ ใจกลางเมือง พร้อมฟังก์ชั่นคนเมืองที่แตกต่าง DUPLEX MASTER BEDROOM พร้อม PANORAMIC ROOFTOP เพียง 10 นาที ถึงทางด่วนเฉลิมมหานครและทางด่วนศรีรัช

เริ่มต้นที่ 18.9 ล้านบาท
โครงการใหม่
เดอะ เบส สุขุมวิท 71

เดอะ เบส สุขุมวิท 71

THE BASE SUKHUMVIT 71 คอนโดใหม่ ใกล้ทางด่วน และ BTS พระโขนง ครบวงจรทุกการเดินทาง ลงทะเบียนตอนนี้ เพื่อรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เดอะ ไลน์ ไวบ์

เดอะ ไลน์ ไวบ์

THE LINE VIBE คอนโด ใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว และ รถไฟฟ้า BTS ลงทะเบียนตอนนี้รับสิทธิพิเศษก่อนใคร กับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 40,000 บาท*

เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

ซื้อบ้าน 3 ล้าน เงินเดือน 15,000 ก็ซื้อได้ แล้วต้องทํายังไงนะ?

อยากซื้อบ้าน 3 ล้าน แต่ติดปัญหาเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 และมีภาระหนี้สินได้ไม่เกิน 40% ของรายได้ แล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรดีนะ

ทางเข้า และถนนโครงการบ้านจัดสรร กว้างเท่าไหร่ ต้องรู้ก่อนซื้อบ้าน

หมดทุกข้อสงสัยเรื่องความกว้างถนนเมน ถนนภายในโครงการ หรือทางเข้าบ้านจัดสรร เมื่อรู้กฎหมายบังคับ ตัวช่วยสำคัญของการตัดสินใจซื้อบ้าน

ซื้อบ้าน VS สร้างบ้าน แบบไหนคุ้ม ตอบโจทย์ครอบครัวขยาย

อยากได้บ้าน แต่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้อบ้านหรือสร้างบ้านดีพบคำตอบได้ เมื่อรู้จุดเด่นจุดด้อย พร้อมสิ่งที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

โปรอารมณ์ดี ดอกเบี้ยต่ำ 2.2% นาน 3 ปี* พบโปรที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีม้าก..ม้ากกก ที่บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จากแสนสิริ ทั้ง 69 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 วันไหนดีเสริมมงคล แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทแผนที่รถไฟฟ้า BTS MRT ปี 2565 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดท 4 โครงการใหม่ คอนโดล้านต้นๆ ใกล้แหล่งงาน ทำเลศักยภาพ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >