Home Buyer Guide ตอนที่ 3: การกู้ร่วมและขั้นตอนการกู้ซื้อบ้าน

การกู้ร่วมคืออะไร

การกู้ร่วม คือ การร่วมเซ็นสัญญายื่นกู้ซื้อทรัพย์สินชิ้นเดียวกัน โดยผู้กู้ร่วมต้องเป็น คู่สมรส พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ การกู้ร่วมเป็นการแสดงให้สถาบันการเงินเห็นว่าผู้ร่วมรับภาระหนี้มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ ที่จะผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยคืนได้ตามสัญญา เพื่อให้สถาบันทางการเงินอนุมัติการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น 

เมื่อพ่อค้าแม่อยากกู้ซื้อบ้าน กู้ร่วมคือคำตอบหรือไม่ หาคำตอบได้ที่นี่


กู้บ้านคนเดียวไม่ผ่าน กู้ร่วมคือคำตอบ

เหตุผลที่หลายๆ คนหันมาสนใจการกู้ร่วมซื้อบ้าน ส่วนมากจะเกิดจากการที่กู้ไม่ผ่านเพราะมีฐานรายได้ไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบหนี้สิน รวมถึงมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ ขาดความน่าเชื่อถือ หรือมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี  จึงต้องหาคนกู้ร่วม เพื่อที่จะซื้อบ้าน-คอนโด ให้ได้ตามที่หวัง


กู้ร่วมกับคู่รัก เมื่อถึงวันเลิกลาทำอย่างไร

 1. ถอนชื่อคู่รักที่กู้ร่วม
 2. รีไฟแนนซ์ จากกู้ร่วมเป็นกู้เดี่ยว 
 3. ตัดปัญหาขายทิ้ง


ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

 • การกู้ร่วมช่วยกระจายความเสี่ยง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
 • อาจได้วงเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม กู้ร่วมซื้อบ้าน vs ค้ำประกันซื้อบ้าน ต่างกันอย่างไร


การกู้ร่วมสำหรับ LGBTQ+

สำหรับเงื่อนไขการกู้ร่วมและขั้นตอนการกู้ซื้อบ้านสำหรับ LGBTQ+ เบื้องต้นเหมือนกับคู่รักชาย-หญิงทุกประการ คือ พิจารณาคุณสมบัติและวงเงินจากปัจจัยรายได้/ภาระหนี้ และอายุขั้นต่ำเป็นหลัก  ธนาคารส่วนใหญ่ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ แต่จะพิจารณาสัดส่วนภาระหนี้เทียบกับรายได้เป็นหลัก เพื่อประเมินว่าผู้กู้จะผ่อนไหวหรือไม่ และผ่อนต่อเดือนได้มากน้อยเพียงใด

 • เงื่อนไขการกู้ร่วมเพศเดียวกันเหมือนการกู้ร่วมปกติ
 • การพิจารณาสินเชื่อ จะดูจากคุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ รายได้ ภาระหนี้ อายุขั้นต่ำ
 • คู่รัก LGBTQ+ สามารถเลือกใส่ชื่อในกรรมสิทธิ์ได้ทั้งแบบ 1 คน หรือ 2 คน (บางธนาคารอาจกำหนดว่าต้องเลือกใส่แบบ 2 คนเท่านั้น)
 • ปัจจุบันมี 6 ธนาคารที่รับการกู้ร่วมของกลุ่ม LGBTQ+


ธนาคาร เงินเดือน/ภาระหนี้ อายุ (ขั้นต่ำ - สูงสุด) วงเงินสูงสุดที่อนุมัติ
ไทยพาณิชย์ ไม่ระบุเงินเดือน แต่ภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้ 20 - 65 95%
กสิกรไทย ขั้นต่ำ 15,000/เดือน และภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้ 20 - 65 95%
UOB ขั้นต่ำ 20,000/เดือน และภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้ 21 - 75 90%
ออมสิน ไม่ระบุเงินเดือนขั้นต่ำ และภาระหนี้ไม่เกิน 60% ของรายได้ 20 - 65 90%
ทหารไทยธนชาต ไม่ระบุเงินเดือนขั้นต่ำ และภาระหนี้ไม่เกิน 60% ของรายได้ 20 - 65 100%
กรุงเทพ รายได้ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป 18 - 65 90%


กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยื่นกู้กับทางธนาคารโดยตรง ตารางนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564 เท่านั้น


ข้อควรระวังของการกู้ร่วม

 • ต้องตกลงว่าจะมีภาระหนี้ร่วมกัน
 • ดอกเบี้ยบ้านสำหรับลดหย่อนภาษีจะถูกหารเฉลี่ย
 • การขายบ้านต้องได้รับการยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย


อ่านเพิ่มเติม : 3 ทางเลือกที่จะช่วยให้การกู้ร่วมสำหรับ LGBTQ เป็นเรื่องง่าย
เตรียมเอกสารยื่นกู้กับธนาคาร

สำหรับเอกสารหลักฐานในการขอยื่นกู้กับธนาคาร จะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ 3 ชุด ได้แก่ เอกสารส่วนตัว, เอกสารการเงิน และเอกสารสินทรัพย์  ซึ่งหากเตรียมเอกสารได้ครบถ้วน ก็จะได้รับผลอนุมัติที่เร็วขึ้น 


เอกสารส่วนตัว เอกสารการเงิน เอกสารสินทรัพย์
ยื่นกู้ทั่วไป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • เอกสารการสมรส (ถ้ามี)
ยื่นกู้ร่วม (เพิ่ม)
 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ร่วมอีก 1 ชุด
 • เอกสารแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของผู้กู้หลักและกู้ร่วม เช่น ทะเบียนสมรส
 • กรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรส ให้แสดงหนังสือรับรองบุตร หรือภาพถ่ายงานแต่งงาน
ยื่นกู้ร่วมแบบ LGBTQ+ (เพิ่ม)
 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ร่วมอีก 1 ชุด
 • เอกสารรับรอง การอยู่ร่วมกัน ระบุความสัมพันธ์ในใบสมัครว่า “คู่รัก”
 • ทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกัน (ถ้ามี)
 • เอกสารการกู้ร่วมซื้อรถยนต์ร่วมกัน (ถ้ามี)
 • รูปภาพยืนยันความสัมพันธ์ (บางแห่งอาจกำหนด)
ผู้มีรายได้ประจำ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
ฟรีแลนซ์/ผู้ประกอบการ
 • ทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
 • หลักฐานการเสียภาษี
 • ประวัติเครดิตบูโร
 • บัญชีเงินออม
สำเนาสัญญาซื้อขาย


กรุณาตรวจสอบเอกสารการยื่นกู้กับทางธนาคารโดยตรง ตารางนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564 เท่านั้น


แม้ว่าการกู้ร่วมซื้อบ้านจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ  แต่ถึงกระนั้นก็ต้องคำนึงถึงข้อควรระวังหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นภาระเงินผ่อนที่ต้องแบกรับ เรื่องผู้ถือครองกรรมสิทธิ์  รวมถึงควรทราบข้อมูลของผู้กู้ร่วมให้ดีก่อนตัดสินใจจะมีบ้านในฝันสักหลังร่วมกัน เนื่องจากถ้าจะทำการถอนชื่อจากการเป็นผู้กู้ร่วมภายหลัง จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก 

รู้จักว่าการกู้ร่วมคืออะไร และเข้าใจขั้นตอนการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารแล้ว หากเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมเรื่องการกู้บ้าน กังวลเรื่องกู้ไม่ผ่าน วางแผนไม่เป็น ไม่แน่ใจจะปรึกษาใครดี เรามี ที่ปรึกษาวางแผนการเงินจากแสนสิริ ผ่านการอบรมจากสถาบันการเงินชั้นนำ ดูแลให้คำปรึกษาอยู่เคียงข้างคุณ และดูแลคุณจนโอนบ้านพร้อมอยู่ 

อ่าน Home Buyer Guide  ตอนที่ 4 : ทำเลกับอสังหา เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

	
โปร-เต-ลู เปิดประตูรับโชคใหญ่ โชคดีตั้งแต่เริ่มจอง! โปรมาเป็นกอง ข้อเสนอมาเป็นตั้ง
Freeze the Deals ฟรีซต่อ ไม่รอแล้วน้า บ้านและทาวน์โฮม ลดสูงสุด 2 ล้านบาท* โปรดีมีไม่นาน รีบคว้าก่อนละลาย!

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ติดแบล็คลิสต์ซื้อบ้านได้ไหม? เผยวิธีปลดแบล็คลิสต์ ตัวช่วยกู้เงินซื้อบ้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำอย่างไรถึงได้ดอกเบี้ยถูก ฟังทางนี้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. 3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก อ่านเพิ่มเติม >


 1. วิธีตรวจรับบ้าน-คอนโดก่อนโอน ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการใหม่
สราญสิริ ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ 2

สราญสิริ ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ 2

โครงการบ้านเดี่ยว ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ แจ้งวัฒนะ สไตล์ Modern Industrial ทำเลใกล้จุดขึ้น-ลง ทางด่วน เชื่อมต่อทุกการเดินทาง ใกล้สนามบินดอนเมือง และรถไฟฟ้าสายสีแดง ฟรี! ทุกค่าใช้จ่าย*

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
บุราสิริ บางนา

บุราสิริ บางนา

โครงการบ้านเดี่ยวริมน้ำบรรยากาศสไตล์รีสอร์ท จากแสนสิริ พร้อมสวนส่วนกลาง ขนาดใหญ่ 3 ไร่ ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนบูรพาวิถี รับแพ็กเกจช่วยโอน พร้อมแอร์*

เริ่มต้นที่ 4.79 ล้านบาท
โครงการใหม่
คณาสิริ พระราม 2 - วงแหวน

คณาสิริ พระราม 2 - วงแหวน

โครงการบ้านเดี่ยว ฟังก์ชันครบ พักผ่อนสบาย สไตล์ยุค 70's พร้อมคลับเฮาส์และสระว่ายน้ำ บนถนนพระราม 2 ใกล้ทางด่วนฟรี! ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน*

เริ่มต้นที่ 4.19 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส จรัญ-ปิ่นเกล้า

สิริ เพลส จรัญ-ปิ่นเกล้า

ทาวน์โฮม 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ พร้อมห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง บนทำเลศักยภาพ เชื่อมต่อเมืองภายใน 5 นาที

เริ่มต้นที่ 3.79 ล้านบาท
โครงการใหม่
เอ็กซ์ที เอกมัย

เอ็กซ์ที เอกมัย

คอนโด เอกมัย สนุกกับการให้คุณเลือกใช้พื้นที่ส่วนกลางโครงการอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ XT ได้ตามใจ บนทำเลศักยภาพ ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ทั้งเอกมัยและทองหล่อ

เริ่มต้นที่ 4.89 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - พระราม 5

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - พระราม 5

ทาวน์โฮมคุณภาพ บนสุดยอดทำเลราชพฤกษ์ - พระราม 5 เติมเต็มชีวิตง่ายๆ ไปได้ทุกที่

เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

บ้านวิถีใหม่จากแสนสิริ 15 นาทีสู่แจ้งวัฒนะ

เริ่มต้นที่ 3.89 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 2

อณาสิริ รังสิต - คลอง 2

ชีวิตวิถีใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใจกลางรังสิต ใกล้ทางด่วนโทลเวย์ และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เริ่มต้นที่ 4 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “กู้ซื้อบ้าน”

3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก

อยากมีบ้านในฝัน จะเป็นนักธุรกิจ SME เจ้าของกิจการ หรือฟรีแลนซ์ก็กู้เงินซื้อบ้านผ่านได้ง่ายๆ เพียงรู้เคล็ดลับการเตรียมตัวดังนี้

จะซื้อบ้าน กู้บ้านยังไงให้ผ่านไม่โดนถูกปฏิเสธจากธนาคาร

อยากซื้อบ้าน แต่กลัวกู้ไม่ผ่าน ไม่รู้เตรียมตัวยังไง หวั่นใจโดนปฏิเสธ แนะนำให้ศึกษาสาเหตุและวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุย ด่วน!

3 ทางเลือกช่วย LGBTQ กู้ร่วมซื้อบ้านได้แบบง่ายๆ

LGBTQ อยากซื้อบ้านสักหลัง แต่ติดปัญหาเรื่องการกู้ แนะนำให้รีบศึกษา 3 ทางเลือกตัวช่วยให้สามารถซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ได้แบบง่ายๆ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

	
โปร-เต-ลู เปิดประตูรับโชคใหญ่ โชคดีตั้งแต่เริ่มจอง! โปรมาเป็นกอง ข้อเสนอมาเป็นตั้ง
Freeze the Deals ฟรีซต่อ ไม่รอแล้วน้า บ้านและทาวน์โฮม ลดสูงสุด 2 ล้านบาท* โปรดีมีไม่นาน รีบคว้าก่อนละลาย!

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ติดแบล็คลิสต์ซื้อบ้านได้ไหม? เผยวิธีปลดแบล็คลิสต์ ตัวช่วยกู้เงินซื้อบ้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำอย่างไรถึงได้ดอกเบี้ยถูก ฟังทางนี้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. 3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก อ่านเพิ่มเติม >


 1. วิธีตรวจรับบ้าน-คอนโดก่อนโอน ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม อ่านเพิ่มเติม >