โครงการที่เข้าร่วมโปรแกรม

เหนือกว่ากับครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยกับโปรแกรมพิเศษที่นอกจากมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนแล้ว (Guaranteed Yield) ลูกบ้านที่ซื้อโครงการคอนโดมิเนียมในภูเก็ตยังได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นโดยสามารถเลือกใช้วันพักผ่อนของคุณใน 5 โครงการ เฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ บ้านไม้ขาว, เดอะ เดค ป่าตอง, เดอะ เบส ไฮท์-ภูเก็ต, เดอะ เบส อัพทาวน์-ภูเก็ต และ เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์-ภูเก็ต ที่ตกแต่งสวยงามหลากหลายสไตล์ สูงสุดถึง 60 วันต่อปี จนถึง 14 ธันวาคม 2561
บ้านไม้ขาว ภูเก็ต
บ้านไม้ขาว ภูเก็ต
เดอะ เดค ป่าตอง
เดอะ เดค ป่าตอง
เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต
เดอะ เบส ไฮท์ - ภูเก็ต

เดอะ เบส อัพทาวน์ - ภูเก็ต
เดอะ เบส อัพทาวน์ - ภูเก็ต
เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ - ภูเก็ต
เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ - ภูเก็ต

วิธีการจองห้องพัก


1. เข้าสู่ระบบ Log in

2. เลือกวัน
และระยะเวลาที่เข้าพัก
Choose date and period of your stay

3. ชำระค่าทำความสะอาดห้อง
และค่าน้ำ ค่าไฟ
Pay expenses in advance

4. ปริ้น Voucher
แล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าได้เลย
Print out the voucher
for check – in

จองวันเข้าพัก

ตารางสำหรับคำนวณใช้วันพักผ่อน

สำหรับท่านที่ต้องการเข้าพักในโครงการอื่นนอกเหนือจากโครงการที่ท่านเป็นเจ้าของ
Earn From The Holidays

ตอบข้อสงสัยและข้อกำหนดในการใช้สิทธิ์เข้าพัก

1. สามารถจองห้องพักโดยวิธีไหนและมีเงื่อนไขอะไรบ้าง?
- ผู้ใช้สิทธิ์ต้องทำการจองผ่าน www.sansiri.com/myroombooking โดย โดยต้องทำการจองล่วงหน้า 30 วัน และจองล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน
2. สามารถใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์ได้ ตั้งแต่โอนกรรมสิทธิ์เสร็จสิ้นเลยหรือไม่?
- เจ้าของห้องจะสามารถเริ่มใช้ระบบได้ภายใน 7 วันหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยใช้ National ID card number / Passport number สำหรับการลงทะเบียนในครั้งแรก
3. เจ้าของห้องสามารถเข้าพักได้กี่วัน และต่อเนื่องสูงสุดกี่วัน?
- เจ้าของห้อง สามารถใช้สิทธิเข้าพักรวมกันสูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อปี โดยระยะการเข้าพักได้ จะขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ และเข้าพักต่อเนื่องสูงสุดได้ 30 วันต่อครั้ง
4. ต้อง Check – in และ Check – out ภายในเวลากี่โมง และต้องเตรียมอะไรมาบ้าง?
- ผู้เข้าพักจะต้องทำการ Check - in ภายในเวลา 14.00 น. และ Check – out ภายในเวลา 12.00 น. และกรุณานำ Booking Confirmation Voucher ที่ได้รับทางอีเมล์มาเพื่อยืนยันการเข้าพัก พร้อมกับบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตตัวจริงของเจ้าของห้องเพื่อใช้ในการพัก
5. ห้องพักหนึ่งห้องสามารถเข้าพักได้สูงสุดกี่คน?
- จำนวนผู้เข้าพักนับตามจำนวนห้องนอน โดย 1 ห้องนอนจะพักได้ 2 คน เช่น 1 ห้องนอนเข้าพักได้ 2 คน / 2 ห้องนอนเข้าพักได้ 4 คน
6. ในการใช้สิทธิ์เข้าพัก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?
- การจองห้องพักจะสำเร็จเมื่อมีการชำระค่าทำความสะอาด ค่าน้ำ ค่าไฟ ตลอดระยะที่ใช้สิทธิ์เข้าพัก ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้เข้าพักจะต้องชำระเงินในเว็บไซต์ผ่านช่องทางระบบการชำระเงินแบบ Payment Gateway
- ผู้เข้าพักจะต้องวางเงินประกันความเสียหายของทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นเงินสด โดยเงินประกันดังกล่าวจะถูกคืนให้แก่ผู้เข้าพัก เมื่อ Check - out และไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น
7. หากต้องการยกเลิกการจองห้องพักสามารถทำได้หรือไม่?
- หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนถึงกำหนดวันเข้าพัก ถือว่าเจ้าของห้องได้ใช้สิทธิ์เข้าพักจริงเรียบร้อยแล้ว และให้หักจำนวนวันเข้าพักตามที่ได้จองสิทธิ์ไว้ออกจากสิทธิ์ที่ได้รับในแต่ละปีได้ทันที
- หากแจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ก่อนถึงกำหนดวันเข้าพัก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการทำความสะอาดห้องพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ผู้เข้าพักชำระมาแล้ว โดยเงินที่ชำระมาแล้วทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใช้สำหรับจองเพื่อใช้สิทธิเข้าพักครั้งต่อไปผ่านทางอีเมล์ Myroombooking@sansiri.com
8. หากไม่ใช่เจ้าของห้องโดยตรง จะสามารถใช้สิทธิ์เข้าพักได้หรือไม่?
- ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่ใช่เจ้าของห้องพักโดยตรง ผู้เข้าพักจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตของเจ้าของห้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงเพื่อใช้สิทธิเข้าพักด้วย จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้
9. หากมีสิทธิ์ในการเข้าพักเหลือ สามารถโอนสิทธิไปใช้ในปีถัดไปได้หรือไม่?
- ไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าพักที่เหลือในแต่ละปีไปใช้ในปีถัดไปได้
10. เจ้าของห้องจะต้องส่งมอบกุญแจห้องไว้ให้กับแสนสิริ
11. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพักในกรณีที่มีห้องว่างเท่านั้น

ติดต่อเรา

สนใจเป็นเจ้าของโครงการในโปรแกรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม