ขออภัย สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่
30 มิ.ย. 2562
เท่านั้น

รพ.สมิติเวช

สำหรับเด็ก

1. โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง สารก่อภูมิแพ้ 15 ตัว ราคา 999 บาท (ปกติ 1,800 บาท)
หมายเหตุ :  
                 - ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาล
                 - รับบริการได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

2. โปรแกรมตรวจประเมินพัฒนาการตามวัย โดยนักจิตวิทยาเด็ก (ระยะเวลา 1 ชม.) ราคา 1,500 บาท (ปกติ 2,000 บาท)
หมายเหตุ : 
                 - ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาล
                 - รับบริการได้ที่ ศูนย์พัฒนาการเด็ก รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

สำหรับผู้ใหญ่

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบองค์รวมพิเศษชุด Premium Plus สำหรับสตรี อายุมากกว่า 40 ปี พร้อมรับการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ราคาพิเศษ 47,500 บาท ปกติ 69,500 บาท และบุรุษ ราคาพิเศษ 41,400 บาท ปกติ 60,600 บาท
2. โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบองค์รวมพิเศษชุด Premium Plus สำหรับบุรุษ อายุมากกว่า 40 ปี พร้อมรับการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ราคาพิเศษ 41,400 บาท ปกติ 55,000 บาท
3. โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี อายุต่ำกว่า 40 ปี ราคาพิเศษ 11,000 บาท ปกติ 18,000 บาท
4. โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี อายุต่ำกว่า 40 ปี ราคาพิเศษ 7,200 บาท ปกติ 13,000 บาท
หมายเหตุ :
                 - ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
                 - รับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

1 ก.พ. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

เงื่อนไขการใช้งาน

1. กด Redeem เพื่อรับโค้ด
2. แอด LINE @Samitivej
3. พิมพ์โค้ดเพื่อรับส่วนลดทาง LINE Official Account ของ Samitivej
4. ได้รับ E-Coupon ทางไลน์
5. แสดง E-Coupon แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ณ สาขาที่ระบุ

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร.0-2378-9110-1
ศูนย์พัฒนาการเด็ก รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร.0-2378-9125
ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท โทร.0-2022-2200

สถานที่ตั้ง / เกี่ยวกับร้าน

สำหรับเด็ก

1. แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร.0-2378-9110-1
2. ศูนย์พัฒนาการเด็ก รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร.0-2378-9125

สำหรับผู้ใหญ่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท โทร.0-2022-2200