ขออภัย สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่
31 ธ.ค. 2562
เท่านั้น

รับส่วนลด 40 บาท

รับส่วนลด 40 บาท (10 ครั้ง/ผู้ใช้) สำหรับการใช้บริการรถยนต์ 4 ล้อ

1 มี.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

เงื่อนไขการใช้งาน

1. รับส่วนลดค่าบริการ 40 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เมื่อใช้รหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์
2. จำกัดจำนวนส่วนลด 10 สิทธิ/ผู้ใช้ และ 500 สิทธิ/วัน ตลอดทั้งระยะเวลาโปรโมชั่น
3. รหัสส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับการใช้บริการไปหรือกลับโครงการแสนสิริ ในจังหวัดกรุงเทพฯ เท่านั้น
4. ใช้ได้กับบริการ JustGrab / GrabCar / GrabCar Plus / GrabExpress (Car) และ GrabExpress (Pick-up) เท่านั้น
5. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
6. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 62
7. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
9. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่ตั้ง / เกี่ยวกับร้าน

โครงการแสนสิริ ในจังหวัดกรุงเทพฯ เท่านั้น