บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สู่ปีที่ 8 แห่งการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต


尚思瑞股份有限公司及泰国汇商银行为传承普吉岛民俗文化特举办第八届守戒食斋活动
เชิญชวนสมาชิกครอบครัวแสนสิริในจังหวัดภูเก็ต
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศาลเจ้า
____
วันอาทิตย์ ที่ 11 ต.ค.  : ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย และศาลเจ้าสามกอง
วันอังคาร ที่ 13 ต.ค.  : ศาลเจ้ากะทู้
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักงานนิติบุคคลที่ท่านพักอาศัยอยู่
ตั้งแต่วันนี้ - 9 ตุลาคม 2563