A COMMUNITY WITH A NEW ATTTTUDE
เปิดสังคมมุมมองใหม่ กับทาวน์เฮาส์ จากแสนสิริ
ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกครอบครัว มีการจัดสรรทุกพื้นที่ใช้สอยให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
และคำนึงถึงความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลาง ที่รองรับกิจกรรมของครอบครัว
สู่สังคมมุมมองใหม่ สังคมคุณภาพที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตที่ดี

ทาวน์เฮาส์ล้านกว่าๆ*
รับสูงสุด 200,000 บาท*
เมททาวน์ 2 โครงการ 2 ทำเล