ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2563

เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2565
  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
  • งานโครงสร้าง
    งานโครงสร้างดำเนินการ แล้วเสร็จถึงชั้น 3
  • งานติดตั้งระบบ
  • สถาปัตยกรรม