ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564

เดอะ เบส เพชรบุรี - ทองหล่อ

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2565
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานโครงสร้างดำเนินการ แล้วเสร็จถึงชั้น 36
 • งานติดตั้งระบบ
  ระบบไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 30
  ระบบประปาดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 28
  ระบบปรับอากาศดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 26
 • สถาปัตยกรรม
  งานผนังดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 31 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ QC End Product ชั้น 23