ความคืบหน้าโครงการ สิงหาคม 2563

           บริษัท แสนสิริจำกัด (มหาชน) ขอส่งรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการ ที่ท่านเป็นเจ้าของเพื่อเป็นข้อมูล หากท่านมีข้อสงสัยหรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1685 www.sansiri.comดีคอนโด ธาร จรัญฯ

ที่ตั้งโครงการ :

เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ

ที่ตั้งโครงการ :

เดอะ เบส สะพานใหม่

ที่ตั้งโครงการ :

เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค

ที่ตั้งโครงการ :

หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ