หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ
ซาริ บาย แสนสิริ
ความคืบหน้าโครงการ เดือนธันวาคม 2556

โครงการได้จดทะเบียนอาคารชุดแล้วปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบห้องชุดและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า1
2
3
4
หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ