หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ
เดอะ เบส พระราม 9 - รามคำแหง
ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2556

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2557

ความคืบหน้าการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 45%  แล้วเสร็จ(เปอร์เซ็นต์) ดำเนินงานถึง
1.งานโครงสร้าง 85% งานฝ้าเพดาน
2.งานติดตั้งระบบ 21% เดินระบบท่อไฟฟ้า ประปา และระบบดับเพลิง
3.สถาปัตยกรรม 18% งานปูพื้นลามิเนตและงานเฟอร์นิเจอร์แล้วเสร็จ
1
2
3
4
หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ