หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ
เดอะ เบส พระราม 9 - รามคำแหง
ความคืบหน้าโครงการ เดือนมีนาคม 2557

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2557

ความคืบหน้าการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 78%  แล้วเสร็จ(เปอร์เซ็นต์) ดำเนินงานถึง
1.งานโครงสร้าง 99% โครงสร้างชั้นหลังคาแล้วเสร็จ
2.งานติดตั้งระบบ 67% งานก่ออิฐฉาบปูนและงานกระเบื้อง
3.สถาปัตยกรรม 66% งานตกแต่งภายในลอบบี้
1
2
3
4
หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ