หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ
เดอะ เบส พระราม 9 - รามคำแหง
ความคืบหน้าโครงการ เดือนเมษายน 2557

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2557

ความคืบหน้าการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 84%  แล้วเสร็จ(เปอร์เซ็นต์) ดำเนินงานถึง
1.งานโครงสร้าง 100% โครงสร้างชั้นหลังคาแล้วเสร็จ
2.งานติดตั้งระบบ 75% งานก่ออิฐ 100% , ฉาบปูน 98% ,
งานติดตั้ง Pre Cast 95% ,
งานหน้าต่างอลูมิเนียมภายนอก 85%
3.สถาปัตยกรรม 76% งานกระเบื้องและงานติดตั้งฝ้าเพดาน
1
2
3
4
หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ