หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ
เดอะ เบส พระราม 9 - รามคำแหง
ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤษภาคม 2557

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2557

ความคืบหน้าการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 89%  แล้วเสร็จ(เปอร์เซ็นต์) ดำเนินงานถึง
1.งานโครงสร้าง 100% งานโครงสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์
2.งานติดตั้งระบบ 85% งานหน้าต่างอลูมิเนียมภายนอก
3.สถาปัตยกรรม 84% งานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ
1
2
3
4
หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ