หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ
เดอะ เบส พระราม 9 - รามคำแหง
ความคืบหน้าโครงการ เดือนมิถุนายน 2557

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2557

ความคืบหน้าการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 92%  แล้วเสร็จ(เปอร์เซ็นต์) ดำเนินงานถึง
1.งานโครงสร้าง 100% ดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
2.งานติดตั้งระบบ 92% งาน Lobby , Fitness แล้วเสร็จสมบูรณ์
3.สถาปัตยกรรม 91% งานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ 
1
2
3
4
หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ