หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ
เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ - ภูเก็ต
ความคืบหน้าโครงการ เดือนธันวาคม 2557

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับมอบและโอนกรรมสิทธิ์1
2
3
4
หน้าหลัก / ความคืบหน้าโครงการ