เอกสารนำเสนอ
ภาพวิดีโอบริษัท
เอกสารนำเสนอ


Analyst meeting

ประชุมนักวิเคราะห์
ไตรมาส 2 ปี 2557
Sansiri Business
Plan
ประชุมนักวิเคราะห์
ไตรมาส 1 ปี 2557

เอกสารนำเสนอที่ผ่านมา
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2556
Sansiri Business Direction
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2556
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2556
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2556
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2555
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2555
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2555
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2555
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2554
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2554
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2554
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2554
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2553
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2553
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2553
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2553
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2552
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2552
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2552
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2552
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2551
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2551


เอกสารนำเสนอที่ผ่านมา
การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557
การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 14/2552
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
Corporate Introduction
By clicking below, you confirm that you are located outside the United States and are not accessing these materials from in the United States.