โครงการใหม่  บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม รวม
2556
จำนวนโครงการ 11 8 29 48
จำนวนยูนิต 1,963 637 17,316 19,916
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 17,404 1,819 41,978 61,201
2555
จำนวนโครงการ 11 10 30 51
จำนวนยูนิต 2,731 1,888 12,701 17,320
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 17,293 6,976 32,782 57,051
2554
จำนวนโครงการ 5 3 6 14
จำนวนยูนิต 930 208 2,880 4,018
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 8,195 1,624 7,011 16,830
2553
จำนวนโครงการ 6 6 11 23
จำนวนยูนิต 1,529 1,245 6,318 9,092
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 6,916 3,916 16,950 27,782
2552
จำนวนโครงการ 5 8 3 16
จำนวนยูนิต 1,197 2,008 1,102 4,307
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 5,966 6,475 7,047 19,488
2551
จำนวนโครงการ 8 2 4 14
จำนวนยูนิต 1,363 167 1,135 2,665
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 6,576 610 5,608 12,794
2550
จำนวนโครงการ 3 4 13 20
จำนวนยูนิต 519 710 2,755 3,984
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 1,549 2,043 11,374 14,966