การนำเสนอข้อมูล​


ประชุมนักวิเคราะห์​


 • เอกสารนำเสนอที่ผ่านมา
 • ดาวน์โหลด
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2564
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2564
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2564
 • download pdf
 • Y2021 Business Direction
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2563
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2563
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2563
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563
 • download pdf
 • Y2020 Business Direction
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2562
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2561
 • download pdf
 • Y2019 Business Direction
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2561
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2561
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2561
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2560
 • download pdf
 • Business Direction
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2560
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2560
 • download pdf
 • Sansiri Tranformation
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4 ปี 2559
 • download pdf
 • Y2017 Sansiri Business Direction
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2559
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 2559
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 2559
 • download pdf
 • Sansiri 2016 Upwards and Beyond
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 2558
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 2558
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4 ปี 2557
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2557
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 2557
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 2557
 • download pdf
 • Engineer For Growth
 • download pdf
 • Sansiri Business Direction 2557
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2556
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2556
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2556
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2556
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2555
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2555
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2555
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2555
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2554
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2554
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2554
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2554
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2553
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2553
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2553
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2553
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2552
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2552
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2552
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2552
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2551
 • download pdf
 • ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2551
 • download pdf