ข้อมูลผู้ถือหุ้น


ข้อมูลหุ้นกู้


ข้อมูล ณ ​วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าการเสนอขาย
รวม(ล้านบาท)
ระยะเวลา
(ปี)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
(%)
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569
SIRI229A 2,000 5.0 3.35
SIRI231A 4,000 5.0 3.35
SIRI21NA 2,000 3.5 3.00
SIRI218A 5,000 3.0 3.20
SIRI229B 2,500 3.8 3.60
SIRI222A 4,933 3.0 3.80
SIRI225A 450 3.0 3.50
SIRI236A 4,000 3.8 3.90
SIRI228A 250 3.0 3.25
SIRI21NB 1,204 2.0 3.10
SIRI23OA 4,000 3.7 3.75
SIRI245A 1,378 3.5 3.95
SIRI24OA 3,600 3.7 4.20
SIRI234A 40 2.1 0.00
SIRI226A 300 1.0 2.55
SIRI226B 300 1.0 2.55
SIRI252A 6,000 3.6 3.80
SIRI243A 500 2.5 3.00
SIRI24DA 800 3.0 3.50
SIRI24DB 500 3.0 3.50
SIRI26DA 200 5.0 4.50
SIRI247A 2,000 2.5 3.10
SIRI252B 100 3.0 3.20
ครบกำหนดชำระคืน - - - - - 5,800 12,040 8,778 6,100 200