ข้อมูลการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

 • เอกสาร
 • ดาวน์โหลด
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2563
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2562​
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562​
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562​
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2561​
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2561​
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2561
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561​
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2560
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2560​
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2560​
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2560
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2559​
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2559
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559
 • download pdf
 • ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2559​
 • download pdf