โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลนักวิเคราะห์


ติดต่อนักวิเคราะห์


บริษัท ชื่อ-สกุล อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) คุณพลสิทธิ์ ตัณฑ์พูนเกียรติ polasit.T@aecs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณ อะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล ana@aira.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ เทิดศักดิ์ ทวีธีรธรรม therdsak@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ วีรพล เหลืองอมรชัย weerapon@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จำกัด  คุณ ชุติมา วรมนตรี chutima.wor@fssia.com
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณ นฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แคปปิตอล โนมูระ จำกัด คุณ สมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค Samanun.Polsomboonchok
@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ แคปปิตอล โนมูระ จำกัด คุณ ธนัชชา จุรุกุล thanatcha.jurukul.1@nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ วทัยพรรณ เอกทักษิณ wattaipun.ekataksin@cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณ อมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล amornrat.cheevavichawalkul@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณ สรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ soraphob.panpiemras@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณ รณกฤต สารินวงศ์ ronnakrit.sa@countrygroup.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ คุณชาย เตชะกัมพุช chai.techakumpuch@credit-suisse.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ สมบัติ เอกวรรณพัฒนา sombata@th.dbsvickers.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณ วรรัตน์ เผ่าภคะ woraratp@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณ วิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlexsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด คุณ พลสิทธิ ตันฑ์พูนเกียรติ rattanal@ivglobal.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด คุณ คุณแอน จิรจริยาเวช anne.x.jirajariyavech@jpmorgan.com
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณ สรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณ กิ่งไผ คูสกุลนิรันดร kingpaik@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด คุณ วิชชุดา ปลั่งมณี wichuda_p@kks.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณ ชาตรี ศรีสมัยเจริญ chatree.srismaicharoen
@kurngsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ แพ็ตตี้ ตอไมตรีจิตร patti.Tomaitrichitr@macquarie.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคซี ซีมิโก้ จำกัด คุณ วสุ มัทนพจนารถ WasuM@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ชาญยุทธ ศรีสวัสดิ์สกุล chanyut.s@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ เติมพร ตันติวิวัฒน์ termporn.t@kimeng.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ วนิดา ไกสเล่อร์ wanida.ge@th.oskgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณ จิราภรณ์ ลินมณีโชติ jiraporn@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย danait@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณ สิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ sirikarn.krisnipat@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณ ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์ nathavut@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คุณ เอกรินทร์ วงษ์ศิริ ekkarin@trinitythai.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส จำกัด คุณ โทมัส ฟิวลิปสัน thomas.Phillipson@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ พรทิภา ระยับแสงเดือน pornthipa@uobkayhian.co.th