แผนที่

ที่อยู่
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2201 3905,0 2201 3322-3323,0 2201 3313-3314
แฟกซ์ : 0 2201 3905,0 2201 3322-3323,0 2201 3313-3314

การเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS
ลงที่สถานีพญาไท ออกประตู 4 และเดินข้ามแยกพญาไท
รถประจำทาง
ฝั่งพหลโยธิน 29, 34, 36, 39, 59, 97, 140, 503
ฝั่งศรีอยุธยา 77,204, 513, 536

Contact from

ติดต่อเกี่ยวกับ


ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล
หัวข้อ

ข้อความ