โครงการแนะนำจากแสนสิริ

สอบถามข้อมูล​นักลงทุนสัมพันธ์


ถาม-ตอบ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างไร
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีการร่วมทุนทางธุรกิจกับที่ใดบ้าง
บริษัทแสนสิริ มีนโยบายเพื่อความยั่งยืนอย่างไร
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีรายได้หลักจากอะไรบ้าง
นโยบายด้านการลงทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างไร