สอบถามข้อมูล​นักลงทุนสัมพันธ์


ถาม-ตอบ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างไร
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีการร่วมทุนทางธุรกิจกับที่ใดบ้าง
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความยั่งยืนอย่างไร
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีรายได้หลักจากอะไรบ้าง
นโยบายด้านการลงทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างไร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.
เบอร์โทรติดต่อ: 0 2027 7888 ต่อ 1063-4
อีเมล: IR@sansiri.com