โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข่าวและกิจกรรม


กิจกรรมทั้งหมด


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
29 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
3 มีนาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
17 ตุลาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
12 กันยายน 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
15 สิงหาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
29 เมษายน 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
16 เมษายน 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
3 มีนาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2556 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
7 มกราคม 2557 ทิศทางธุรกิจของแสนสิริ ปี 2557 โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
15 พฤศจิกายน 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
20 สิงหาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำไตรมาส 2/2556
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
15 พฤษภาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
30 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 โรงแรมสุโกศล ห้องกมลทิพย์ ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
12 มีนาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำไตรมาส 4/2555
ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 มีนาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
15 พฤศจิกายน 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2555
17 สิงหาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
18 พฤษภาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
20 มีนาคม 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555 โรงแรมสยามซิตี้ ห้องกมลทิพย์ ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
19 มีนาคม 2555 งานพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4/2554 ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 มีนาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2554 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
23 พฤศจิกายน 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
27 กันยายน 2554 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ ห้องอินฟินิตี้ 1-2(บอลรูม) กรุงเทพฯ
19 สิงหาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
24 พฤษภาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
25 เมษายน 2554 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
04 มีนาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
18 พฤศจิกายน 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 15 อาคารสิริภิญโญ
25 สิงหาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
27 พฤษภาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 15 อาคารสิริภิญโญ
30 เมษายน 2553 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553 โรงแรมสยามซิตี้ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
23 เมษายน 2552 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2552 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
06 พฤศจิกายน 2552 ประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552
เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินีตี้ 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2552 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2552 ประชุมนักวิเคราะห์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
05 มีนาคม 2552 ประชุมนักวิเคราะห์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ


ข้อสังเกต วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต

ประกาศงบการเงิน


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล


ข้อสังเกต วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต

ประชุมนักวิเคราะห์


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
17 ตุลาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
15 สิงหาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
16 เมษายน 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
3 มีนาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2556 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
15 พฤศจิกายน 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
16 สิงหาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
15 พฤษภาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
1 มีนาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
15 พฤศจิกายน 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2555
17 สิงหาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
18 พฤษภาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
02 มีนาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2554 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
23 พฤศจิกายน 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
19 สิงหาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
24 พฤษภาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
04 มีนาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
18 พฤศจิกายน 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 15 อาคารสิริภิญโญ
25 สิงหาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
27 พฤษภาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 15 อาคารสิริภิญโญ
23 เมษายน 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2552 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
20 มีนาคม 2552 ประชุมนักวิเคราะห์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
05 มีนาคม 2552 ประชุมนักวิเคราะห์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ


ข้อสังเกต วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต

วันปิดสมุดทะเบียน


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล


ข้อสังเกต วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต

งานประชุมผู้ถือหุ้น


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
12 กันยายน 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
29 เมษายน 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
30 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 โรงแรมสุโกศล ห้องกมลทิพย์ ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
20 มีนาคม 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555 โรงแรมสยามซิตี้ ห้องกมลทิพย์ ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
27 กันยายน 2554 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ ห้องอินฟินิตี้ 1-2(บอลรูม) กรุงเทพฯ
25 เมษายน 2011 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
30 เมษายน 2010 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553 โรงแรมสยามซิตี้ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
6 พฤศจิกายน 2552 ประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินีตี้ 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2552 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


ข้อสังเกต วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต

เยี่ยมชมกิจการ


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
30 สิงหาคม 2553
เวลา 13.30 – 15.30 น.
Company Visit @ Sansiri PLC. คณะผู้ลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมโครงการเศรษฐสิริ บางนา-วงแหวน

ภาพกิจกรรม