ข่าวและกิจกรรม


กิจกรรมทั้งหมด


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
29 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 ประชุมผ่านระบบออนไลน์
11 มกราคม 2565 แถลงแผนธุรกิจปี 2565 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar
16 พฤศจิกายน 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2564 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศงบการเงิน งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
17 สิงหาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams
16 สิงหาคม 2564 ประกาศงบการเงิน งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
18 พฤษภาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2564 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams
17 พฤษภาคม 2564 ประกาศงบการเงิน งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564
30 เมษายน 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์
2 มีนาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2563 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams
1 มีนาคม 2564 ประกาศงบการเงิน งบการเงินรายปี 2563
17 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams
18 สิงหาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams
24 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 สิริ แคมปัส
19 พฤษภาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563 สิริ แคมปัส ห้องประชุม Auditorium อาคาร A ชั้น 4
18 พฤษภาคม 2563​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563​
2 มีนาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2562 / ทิศทางธุรกิจของแสนสิริ ปี 2563 สิริ แคมปัส ห้องประชุม Auditorium อาคาร A ชั้น 4
2 มีนาคม 2563​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2562​
18 พฤศจิกายน 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2562 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
12 พฤศจิกายน 2562​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562​
19 สิงหาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2562 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
15 สิงหาคม 2562​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562​
16 พฤษภาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2562 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
15 พฤษภาคม 2562​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562​
29 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2561 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
28 กุมภาพันธ์ 2562​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2561​
15 พฤศจิกายน 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2561 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
13 พฤศจิกายน 2561​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561​
17 สิงหาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2561 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
14 สิงหาคม 2561​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561​
18 พฤษภาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2561 JustCo Co-Workingspace, AIA Sathorn Tower
14 พฤษภาคม 2561​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561​
27 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
2 มีนาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2560 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
28 กุมภาพันธ์ 2561​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2560​
14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2560 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 อาคารสิริภิญโญ
13 พฤศจิกายน 2560​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560​
17 สิงหาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2560 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 อาคารสิริภิญโญ
15 สิงหาคม 2560​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560​
17 พฤษภาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2560 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
15 พฤษภาคม 2560​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560​
2 มีนาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2559 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
28 กุมภาพันธ์ 2560​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2559​
15 พฤศจิกายน 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
14 พฤศจิกายน 2559​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559​
17 สิงหาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2559 HUBBA-TO Co-working space, ฮาบิโตะ
15 สิงหาคม 2559​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559​
17 พฤษภาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
16 พฤษภาคม 2559​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559​
29 กุมภาพันธ์ 2559​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2558​
16 พฤศจิกายน 2558​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558​
17 สิงหาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2558 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
13 สิงหาคม 2558​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558​
18 พฤษภาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
29 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
3 มีนาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
17 ตุลาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
12 กันยายน 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
15 สิงหาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
29 เมษายน 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
16 เมษายน 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
3 มีนาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2556 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
7 มกราคม 2557 ทิศทางธุรกิจของแสนสิริ ปี 2557 โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
15 พฤศจิกายน 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
20 สิงหาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำไตรมาส 2/2556
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
15 พฤษภาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
30 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 โรงแรมสุโกศล ห้องกมลทิพย์ ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
12 มีนาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำไตรมาส 4/2555
ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 มีนาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
15 พฤศจิกายน 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2555
17 สิงหาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
18 พฤษภาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
20 มีนาคม 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555 โรงแรมสยามซิตี้ ห้องกมลทิพย์ ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
19 มีนาคม 2555 งานพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4/2554 ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 มีนาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2554 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
23 พฤศจิกายน 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
27 กันยายน 2554 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ ห้องอินฟินิตี้ 1-2(บอลรูม) กรุงเทพฯ
19 สิงหาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
24 พฤษภาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
25 เมษายน 2554 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
04 มีนาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
18 พฤศจิกายน 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 15 อาคารสิริภิญโญ
25 สิงหาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
27 พฤษภาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 15 อาคารสิริภิญโญ
30 เมษายน 2553 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553 โรงแรมสยามซิตี้ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
23 เมษายน 2552 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2552 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
06 พฤศจิกายน 2552 ประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552
เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินีตี้ 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2552 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2552 ประชุมนักวิเคราะห์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
05 มีนาคม 2552 ประชุมนักวิเคราะห์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ


ข้อสังเกต วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต

ประกาศงบการเงิน


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
17 พฤษภาคม 2564 ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564
1 มีนาคม 2564 ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2563
16 พฤศจิกายน 2563 ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
17 สิงหาคม 2563 ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
18 พฤษภาคม 2563​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563​
2 มีนาคม 2563​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2562​
12 พฤศจิกายน 2562​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562​
15 สิงหาคม 2562​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562​
15 พฤษภาคม 2562​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562​
28 กุมภาพันธ์ 2562​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2561​
13 พฤศจิกายน 2561​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561​
14 สิงหาคม 2561​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561​
14 พฤษภาคม 2561​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561​
28 กุมภาพันธ์ 2561​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2560​
13 พฤศจิกายน 2560​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560​
15 สิงหาคม 2560​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560​
15 พฤษภาคม 2560​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560​
28 กุมภาพันธ์ 2560​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2559​
14 พฤศจิกายน 2559​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559​
15 สิงหาคม 2559​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559​
16 พฤษภาคม 2559​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559​
29 กุมภาพันธ์ 2559​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินรายปี 2558​
16 พฤศจิกายน 2558​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558​
13 สิงหาคม 2558​ ประกาศงบการเงิน​ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558​


ข้อสังเกต วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต

ประชุมนักวิเคราะห์


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2564 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams
2 มีนาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2563 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams
17 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams
18 สิงหาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 ประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams
19 พฤษภาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563 สิริ แคมปัส ห้องประชุม Auditorium อาคาร A ชั้น 4
2 มีนาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2562 / ทิศทางธุรกิจของแสนสิริ ปี 2563 สิริ แคมปัส ห้องประชุม Auditorium อาคาร A ชั้น 4
18 พฤศจิกายน 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2562 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
19 สิงหาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2562 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
16 พฤษภาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2562 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2561 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
15 พฤศจิกายน 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2561 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
17 สิงหาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2561 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
18 พฤษภาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2561 JustCo Co-Workingspace, AIA Sathorn Tower
2 มีนาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2560 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2560 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 อาคารสิริภิญโญ
17 สิงหาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2560 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 อาคารสิริภิญโญ
17 พฤษภาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2560 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
2 มีนาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2559 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
15 พฤศจิกายน 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
17 สิงหาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2559 HUBBA-TO Co-working space, ฮาบิโตะ
17 พฤษภาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
17 สิงหาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2558 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
18 พฤษภาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
3 มีนาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
17 ตุลาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
15 สิงหาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
16 เมษายน 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
3 มีนาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2556 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารสิริภิญโญ
15 พฤศจิกายน 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
16 สิงหาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
15 พฤษภาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
1 มีนาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
15 พฤศจิกายน 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2555
17 สิงหาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
18 พฤษภาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2555 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
02 มีนาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2554 Sansiri Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน
23 พฤศจิกายน 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
19 สิงหาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
24 พฤษภาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2554 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
04 มีนาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
18 พฤศจิกายน 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 15 อาคารสิริภิญโญ
25 สิงหาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
27 พฤษภาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2553 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 15 อาคารสิริภิญโญ
23 เมษายน 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2552 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
20 มีนาคม 2552 ประชุมนักวิเคราะห์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ
05 มีนาคม 2552 ประชุมนักวิเคราะห์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ห้องสัมมนา ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ


ข้อสังเกต วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต

งานประชุมผู้ถือหุ้น


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
29 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 ประชุมผ่านระบบออนไลน์
30 เมษายน 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์
24 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 N/A
29 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
27 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
29 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
12 กันยายน 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
29 เมษายน 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
30 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 โรงแรมสุโกศล ห้องกมลทิพย์ ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
20 มีนาคม 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555 โรงแรมสยามซิตี้ ห้องกมลทิพย์ ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
27 กันยายน 2554 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ ห้องอินฟินิตี้ 1-2(บอลรูม) กรุงเทพฯ
25 เมษายน 2011 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
30 เมษายน 2010 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553 โรงแรมสยามซิตี้ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้นที่ 2 กรุงเทพฯ
6 พฤศจิกายน 2552 ประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินีตี้ 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2552 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


ข้อสังเกต วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต

เยี่ยมชมกิจการ


วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
30 สิงหาคม 2553
เวลา 13.30 – 15.30 น.
Company Visit @ Sansiri PLC. คณะผู้ลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมโครงการเศรษฐสิริ บางนา-วงแหวน

ภาพกิจกรรม