โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลองค์กร


ลักษณะการดำเนินธุรกิจ


ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม
 • 1. บริษัท ชนชัย
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • 2. บริษัท อาณาวรรธน์
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • 3. บริษัท พิวรรธนา
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • 4. บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • 5. บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • 6. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
 • 7. บริษัท ปภานัน
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • 8. บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • 9. บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกิจการโรงเรียนในชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”
 • 10. บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (50:50)
 • 1.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน
 • 2.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู
 • 3.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ ทรี
 • 4.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์
 • 5.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ
 • 6.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์
 • 7.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น
 • 8.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท
 • 9.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์
 • 10.บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด
 • 11.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
 • 12.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์
 • 13.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน
 • 14.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
 • 15.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด
 • 16.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
 • 17.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จำกัด
 • 18.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด
 • 19.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
 • 20.บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำกัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
ประกอบด้วย อาคารสำนักงานให้เช่า และ อาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิการเช่า
 • 1. บริษัท ปภานัน จำกัด
  ลงทุนในอาคารสำนักงาน โดยได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราค่าเช่ารายเดือน
 • 2. บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด
  ลงทุนในอาคารสำนักงาน โดยได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราค่าเช่ารายเดือน
 • 3. บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
  พัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ โดยการขายสิทธิการเช่าให้แก่ลูกค้า
 • 1. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งธุรกิจนายหน้า, บริหารงานขาย, บริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • 2. บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้
  ธุรกิจตรวจสอบอาคาร
 • 3. บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์
  ใธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์สาหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร
 • 4. บริษัทคิวอีดับเบิ้ ลยู (ไทยแลนด์)
  ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่างๆ (Event Management) และงานวิวาห์ครบวงจร ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ
 • 5. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
 • 6. บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
  กิจการโรงเรียน ในชื่อ “โรงเรียนสาธิต พัฒนา”
 • 7. บริษัทศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา
  ธุรกิจบริการให้คาปรึกษาทางธุรกิจ และจัดการองค์กร
 • 1. Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
  Holding Company
 • 2. Sansiri Guernsey (2009) Limited
  ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายและ/หรือเพื่อเช่าในประเทศอังกฤษ
 • 3. Sansiri Guernsey (2015) Limited
  ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายและ/หรือเพื่อเช่าในประเทศอังกฤษ