โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลองค์กร


วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

แสนสิริ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ในการเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ เราจึงมุ่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกไลฟ์สไตล์บ้าน คอนโด และทาวน์เฮาส์ บนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่า พร้อมยกระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาและจัดหาที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณและพร้อมที่จะดูแลคุณทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป
เราจะดำเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอสินค้าและการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน
โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุก ๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

ในปี 2562 แสนสิริยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้
1. เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดทาวน์เฮาส์ผ่านการเปิดตัวโครงการ ‘สิริเพลส’ ในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ
2. เป็นผู้นำตลาดในการนำเสนอโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้พร้อมรับกับตลาดที่กำลังเจริญเติบโต
3. มุ่งเน้นการเจาะตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีระดับราคาสูง
4. ใช้แบรนด์แสนสิริที่วางรากฐานอย่างมั่นคงแล้วให้เกิดประโยชน์ในการบรรลุเป้าของยอดขาย
5. ผสมผสานกลยุทธ์ด้านดิจิตัลเพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงพัฒนารากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง
6. มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาความสามารถตลอดอายุงาน เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรให้มากขึ้น
7. ดำเนินโครงการ “Sansiri Green Mission” เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม