ไทย | EN | 中文 | РУС | 日本語

โครงการแนะนำจากแสนสิริ


     ในปี 2559 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีหลายปัจจัยช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเมือง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจดจำนอง ตลอดจนการอนุมัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล อย่างไรก็ดี จากภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังทยอยฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น หากพิจารณาถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ของทั้งปี 2559 แล้ว จัดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบ


     ในส่วนของบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส ได้มีการเปิดโครงการร่วมทุนในปี 2559 อีกจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทร่วมทุนยังคงสามารถขยายตลาดสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องด้วยยอดขายจากตลาดต่างประเทศกว่า 5,000 ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 2558 ที่ร้อยละ 43 นอกจากนี้ จากการที่ บีทีเอส ชนะงานประมูลสัมปทานลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลือง บริษัทคาดการณ์ว่าบริษัทร่วมทุนจะได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวโครงการในอนาคต ในทำเลศักยภาพตลอดเส้นทางการเดินรถของรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายนี้


     เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ที่แสนสิริได้ตอบแทนสู่สังคมผ่านการส่งเสริมเยาวชนใน 3 ด้านหลักคือ สุขภาพ การศึกษา และกีฬา โดยในปีที่ผ่านมา แสนสิริได้ลงนามเพื่อขยายความร่วมมือต่อเนื่องจากโครงการ “พื้นที่ปลอดภัย” (The Good Space) ไปสู่การส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนในแคมป์ก่อสร้าง พร้อมด้วยพันธมิตรคือ องค์การยูนิเซฟ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก อย่างไรก็ดี แสนสิริมีแผนที่จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ


     สุดท้ายนี้ บริษัทคงไม่สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดจากท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป
โกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการ

ทำเลที่ได้รับความนิยม

ดูโครงการทั้งหมดตามแผนที่

ปิดหน้าต่างนี้
COPYRIGHT © 2014 , SANSIRI PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.