โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลองค์กร


สารจากแสนสิริ

     ในปี 2562 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกโดยทั่วไปได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน นอกจากนี้มาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายนในปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อกำลังซื้อของลูกค้าด้วยเช่นกัน ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีการปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้รับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง


     สโดยในปีนี้ แสนสิริได้เปิดตัวโครงการใหม่ จำนวนทั้งหมด 20 โครงการ มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 8 โครงการ มูลค่ารวม 15,600 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ มูลค่ารวม 4,600 ล้านบาท มิกซ์ 2 โครงการ มูลค่ารวม 2,900 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่ารวม 6,900 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 90 และในต่างจังหวัด ร้อยละ 10 และมียอดขายรวม 21,000 ล้านบาท ในส่วนของการส่งมอบโครงการในปีนี้นับเป็นปีที่บริษัทฯ มีการส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียมจำนวนกว่า 10 โครงการ มูลค่ารวม 30,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นทั้งโครงการที่พัฒนาภายใต้แสนสิริเอง การร่วมทุนกับกลุ่มบีทีเอส และการร่วมทุนกับกลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชั่น


     เพื่อเป็นการขยายการลงทุนและกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ในปี 2560 ที่ผ่านมา แสนสิริได้มีการขยายการลงทุน ไปยังต่างประเทศ โดยได้ลงทุนในบริษัทบริหารจัดการโรงแรม ภายใต้แบรนด์ เดอะ แสตนดาร์ด (The Standard) เดิมมีโรงแรมภายใต้การบริหาร 5 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีนี้ได้ขยายไปยัง กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร และหมู่เกาะมัลดีฟส์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้มีแผนที่จะเปิดตัวโรงแรมภายใต้การบริหารที่ครอบคลุมทุกทวีป ซึ่งจะช่วยสะท้อนมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต


     ในส่วนของการตอบแทนสังคม นับตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมาที่แสนสิริได้รับเกียรติจาก UNICEF ให้เป็น พันธมิตรขั้นสูงสุด หรือ “UNICEF’s First Selected Partner in Thailand” องค์กรหนึ่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1ใน 20 องค์กรจากทั่วโลก จากเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็กอย่างยั่งยืนตลอดช่วงระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรายังมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือและผลักดันงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครอง ปกป้องสิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กมามากกว่า 14 โครงการ ทั้งด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ สร้างความตระหนักด้านสิทธิเด็กและเยาวชนในประเทศไทย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออย่างไร้พรมแดนต่อเด็กทั่วโลก


     จากการเริ่มรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม (Sansiri Green Mission) มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา แสนสิริยังคงสานต่อปณิธานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเลิกให้บริการน้ำดื่มในขวดน้ำพลาสติก ทั้งในสำนักงานใหญ่และสำนักงานขาย รวมถึงการรณรงค์ให้พนักงานใช้แก้วน้ำและกล่องอาหารที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมพื้นที่การคัดแยกขยะ และให้ความรู้กับลูกบ้านในการแยกและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีประโยชน์ แสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้มีการจัดทำโครงการ Sansiri Backyard โดยการใช้พื้นที่ว่างในโครงการ รวมถึงที่ดินที่ยังรอการพัฒนามาปลูกผักสวนครัว โดยผลผลิตที่ได้ ลูกบ้านสามารถนำไปบริโภค ทำให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะรณรงค์และผลักดันการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


     ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ จะมีการย้ายสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ ไปยัง Siri Campus ซึ่งเป็น อาคารสำนักงานใหม่ ที่มีการออกแบบเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีพื้นที่สันทนาการที่สามารถใช้เพื่อการประชุมสัมมนาแบบครบวงจร ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ผมเชื่อว่าพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ จะมุ่งมั่นและทุ่มเททำงาน เพื่อให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้


     สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ผมต้องขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนที่ทำงานอย่างทุ่มเท ตามกำลังความสามารถ รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมถึงสื่อมวลชน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด และหวังว่าจะยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกท่านต่อไป เพื่อให้แสนสิริเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงดังเช่นที่ผ่านมาอภิชาติ จูตระกูล
ประธานกรรมการและประธานอำนวยการ

อภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการและประธานอำนวยการ