โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลการเงิน


สารผู้ลงทุนสัมพันธ์
 • ฉบับก่อนหน้า
 • ดาวน์โหลด
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2556
 • download zip file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2555
 • download zip file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2554
 • download zip file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2553
 • download zip file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2552
 • download zip file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2551
 • download zip file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2550
 • download zip file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2549
 • download zip file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2548
 • download zip file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2547
 • download zip file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 2546
 • download zip file