การนำเสนอข้อมูล


สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ • ฉบับก่อนหน้า
 • ดาวน์โหลด
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ มิถุนายน 2564
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ มีนาคม 2564
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ กันยายน 2563
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ มิถุนายน 2563
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ มีนาคม 2563
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ กันยายน 2562
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ มิถุนายน 2562
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ ธันวาคม 2561
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ กันยายน 2561
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ มิถุนายน 2561
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ มีนาคม 2561
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ กันยายน 2560
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ มิถุนายน 2560
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ มีนาคม 2560
 • download pdf file
 • สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ กันยายน-ตุลาคม 2559​
 • download pdf file