โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลการเงิน


อันดับความน่าเชื่อถือ

วันที่ อันดับเครดิตองค์กร ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2563 อันดับเครดิตองค์กร ครั้งที่ 42/2563 download pdf
11 พฤษภาคม 2562 อันดับเครดิตองค์กร ครั้งที่ 69/2562 download pdf
11 เมษายน 2561 อันดับเครดิตองค์กร ครั้งที่ 42/2561 download pdf
30 มีนาคม 2560 อันดับเครดิตองค์กร ครั้งที่ 28/2560 download pdf
7 เมษายน 2559 อันดับเครดิตองค์กร ครั้งที่ 31/2559 download pdf
8 เมษายน 2558 อันดับเครดิตองค์กร ครั้งที่ 24/2558 download pdf