บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) สนใจรับซื้อที่ดิน

แบบฟอร์มเสนอขายที่ดิน

คลิก ดูรายละเอียดทำเล

ระเบียบเสนอขายที่ดิน

1. แจ้งรายละเอียดที่ดิน ต้องการเสนอขาย

ผู้เสนอขายที่ดิน จำเป็นต้องรับุรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินให้ครบถ้วน อาทิ ตำแหน่งที่ตั้ง พร้อมแผ่นที่แสดงที่ตั้งของที่ดินขนาดของที่ดิน ราคาเสนอขาย และ ชื่อ เบอร์โทร ติดต่อผู้เสนอขาย

2. เอกสารประกอบที่ใช้ในการเสนอขายที่ดิน

2.1 หนังสือมอบอำนาจ
2.2 หนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด. 21)

3. ช่องทางการเสนอขาย

ช่องทางหลัก เว็บไซต์ (URL แสนสิริ)

4. การดำเนินการซื้อ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จะกำหนดเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการซื้อขาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดิน ดังนั้นจึงขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือ และปฏิบัติจามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนในการดำเนินการซื้อขายที่ดิน

ส่งข้อมูลที่เดินตามเอกสาร ที่บริษัทร้องขอ
บริษัทตรวจเช็คเอกสาร หากครบถ้วน และทางบริษัทสนใจ จะดำเนินการ ติดต่อกลับผู้เสนอขาย
ผู้เสนอขายที่ดินพาเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดตามระเบียบ ทางกฏหมาย
บริษัทประเมินราคาที่ดิน
ในกรณีที่บริษัทสนใจ และ ประสงค์จะสอบถามรายละเอียด บริษัทจะขอ นัดพบเจ้าของที่ดิน เพื่อเจรจาสรุป รายละเอียดการซื้อขาย