แบบฟอร์มเสนอขายที่ดิน

ข้อมูลผู้เสนอ
เจ้าของที่ดิน
นายหน้า
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
รายละเอียดที่ดิน
จำนวนไร่ -
จำนวนงาน - งาน
จำนวนตร.ว. ตร.ว.
ราคาต่อ ตร.ว. บาท
มูลค่ารวม บาท
จังหวัด*
อำเภอ / เขต *
ตำบล / แขวง *
ถนน

อัพโหลดระวางที่ดิน*

รองรับไฟล์ jpeg, png, gif, jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 5MB


อัพโหลดโฉนดที่ดิน

รองรับไฟล์ jpeg, png, gif, jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 5MB


อัพโหลดแผนที่/หน้าที่ดิน*

รองรับไฟล์ jpeg, png, gif, jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 5MB


กำหนดที่ดินของคุณด้วย Google Map

คำแนะนำการใช้งาน

ปุ่มกำหนดที่ดิน:
คลิกปุ่มเพื่อทำการกำหนดที่ดินของคุณ โดยการคลิกลากเส้นลง Google map เริ่มจากจุดแรกให้บรรจบกันตามขนาดพื้นที่ที่ดิน ก็จะได้พื้นที่ที่ดินที่คุณต้องการเสนอขาย
ปุ่มลบที่ดิน:
เมื่อคลิกปุ่มลบที่ดิน พื้นที่ที่ดินตามที่กำหนดไว้จะถูกลบออกจาก Google map