แบบฟอร์มเสนอขายที่ดิน

ข้อมูลผู้เสนอ

เจ้าของที่ดิน
นายหน้า
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*

ประเภทการขาย

ขาย
ขายฝาก

รายละเอียดที่ดิน

จำนวนไร่
จำนวนงาน
จำนวนตร.ว.
ราคาต่อ ตร.ว.* บาท
มูลค่ารวม* บาท
อำเภอ / เขต*
ตำบล / แขวง*
ถนน*
จังหวัด*

อัพโหลดระวางที่ดิน*

*รองรับไฟล์ jpeg, png, gif, jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 5MB

อัพโหลดไฟล์

อัพโหลดโฉนดที่ดิน

*รองรับไฟล์ jpeg, png, gif, jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 5MB

อัพโหลดไฟล์

อัพโหลดแผนที่/รูปร่างที่ดิน(กรอบที่ดินรวม) รูปถ่ายถนนหน้าที่ดิน และรูปถ่ายที่ดิน*

*รองรับไฟล์ jpeg, png, gif, jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 5MB

อัพโหลดไฟล์

กรุณาใส่ข้อมูล Google Map ตำแหน่งที่ดินของคุณ

ตัวอย่าง

Link Google Map : https://goo.gl/maps/uRmtMtjqGe6eNKmX9

Latitude : 13.716829887388805 | Longitude : 100.60200094016851

Link Google Map
Latitude
Longitude
เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก