โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     GREEN MISSION เพื่อสิ่งแวดล้อม

     วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม
     และการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

     “ แสนสิริ สร้างมาตรฐานใหม่ เปลี่ยนโลกใบเดิมให้สดใส เพื่อสังคมที่น่าอยู่ยิ่งกว่าเก่า ”

     เรา ‘คิดและลงมือทำ’ เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์เดียวกัน คือ ‘โลกที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืน‘

     GREEN MISSION กรีน มิชชั่น

     เราหวังว่าแนวคิดของเราครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยในอนาคต
     ผ่านการวาง Green Roadmap เพื่อ “ขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกโครงการใหม่ของแสนสิริ”
     ซึ่งเราตั้งใจลดการใช้พลังงานและปล่อยของเสียลงให้ได้ปีละมากกว่า 10% ในทุกโครงการอย่างต่อเนื่องนาน 3 ปี

     “เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นเปลี่ยน..เพื่ออนาคตของโลกที่ยั่งยืน”

     ผ่าน 3 คำแนวทางหลัก ที่เราเปลี่ยนและลงมือทำ

     TREE STORY

     คุณค่าที่จะอยู่กับเราตลอดไป

     แสนสิริ เข้าใจถึงคุณค่าของธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับต้นไม้มาตลอด 35 ปี เราตั้งใจเก็บรักษา และดูแลต้นไม้ใหญ่ทุกๆ ต้นในโครงการ ให้เติบโตไปพร้อมกับการใช้ชีวิตของลูกบ้าน เพื่อให้ลูกบ้านของเราได้สัมผัสถึงความสวยงามและรู้สึกถึงคุณค่าจากต้นไม้ใหญ่ ในบรรยากาศที่มีธรรมชาติล้อมรอบทั่วทั้งโครงการ

     เพราะว่าบ้านที่สมบูรณ์จะไม่ใช่ แค่สิ่งปลูกสร้างแต่คือ “ธรรมชาติ” ที่เติมเต็มคำว่า “บ้านให้มีชีวิต”

     “จากความตั้งใจเดิม ที่ต้องการดูแลต้นไม้เพื่อให้ลูกบ้านแสนสิริ มีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติเพียงเท่านั้น...แต่เมื่อเวลาผ่านไป พลังและเจตนารมณ์ของเราก็โตขึ้นด้วยตามกาลเวลา เพราะเราจะไม่หยุดอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อธำรงไว้ซึ่งธรรมชาติ”

     “เพื่อโลก...เพื่อเรา”

     ผ่าน ‘4 กระบวนการใส่ใจ’
     ที่เราใช้ดูแลรักษาต้นไม้ และธรรมชาติรอบตัว

     “เจตนารมณ์เดิม บนแนวทางใหม่ กว่า 35 ปีที่เราตั้งใจ... เพื่อคืนความสุขสู่สังคม”

     ‘SANSIRI TREE STORY’ คือบทพิสูจน์ความสำเร็จกับ ‘4 กระบวนการใส่ใจ’
     เก็บ เลือก ปลูก รักษา
     ที่เราใช้ดูแลรักษาต้นไม้ และธรรมชาติรอบตัว
     ในโครงการ ให้เติบโตไปพร้อมกับการใช้ชีวิตของลูกบ้านมาตลอด 35 ปี ...ถึง
     ตอนนี้เราพร้อมแล้ว ที่จะส่งต่อความตั้งใจนี้สู่ชุมชนรอบข้างและสังคมให้ได้
     เข้าใจถึงความสุขของการแบ่งปันบนพื้นที่สีเขียวใน ‘SANSIRI BACKYARD’
     เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของแสนสิริเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป

     เก็บ เลือก ปลูก รักษา วิธีรักษาธรรมชาติรอบตัวโครงการของแสนสิริ – Green Mission - Sansiri Backyard

     - พบกับ -

     เก็บ เลือก ปลูก รักษา วิธีรักษาธรรมชาติรอบตัวโครงการของแสนสิริ – Green Mission - Sansiri Backyard

     “THE CO-GROWING COMMUNITY FOR SUSTAINABLE URBAN LIVING”

     คอมมูนิตี้สีเขียว เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

     THE GREEN JOURNEY

     #MadeForBetter เพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของเรา สู่ภารกิจ 'GREEN MISSION' สร้างให้ทุกพื้นที่
     มีสภาพแวดล้อมที่ดี และล่าสุด 'SANSIRI BACKYARD' สานต่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบพื้นที่สีเขียว
     ภายในโครงการ และ Partner ที่มีวิสัยทัศน์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนมาเป็น 'คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน'
     ที่ไม่เพียงแค่ลูกบ้าน แต่ทุกคนและสังคมโดยรอบสามารถเข้าถึงได้ เพื่อได้เรียนรู้ สัมผัส และใช้ชีวิตในพื้นที่สีเขียวร่วมกัน

     เก็บ เลือก ปลูก รักษา วิธีรักษาธรรมชาติรอบตัวโครงการของแสนสิริ - Green Mission - Sansiri Backyard
     เก็บ เลือก ปลูก รักษา วิธีรักษาธรรมชาติรอบตัวโครงการของแสนสิริ - Green Mission - Sansiri Backyard
     เก็บ เลือก ปลูก รักษา วิธีรักษาธรรมชาติรอบตัวโครงการของแสนสิริ - Green Mission - Sansiri Backyard

     CO-GROWING PARTNERS

     SANSIRI BACKYARD GALLERY

     ซ่อนรายละเอียด

     SANSIRI BACKYARD X หัวหิน

     แสนสิริ ร่วมกับพันธมิตร สร้างคอมมูนิตีสีเขียวเพื่อการอาศัยอย่างยั่งยืน

     CO-GROWING PARTNER หัวหิน
     SAMSUNG
     TPI
     CONWOOD
     TOA
     COTTO
     VISION

     BTICINO
     AMATA LAMP
     GREENSPACE
     CONSTRUCTION LINES CO., LTD.
     JANBUNJERD

     ซ่อนรายละเอียด

     “เริ่มต้น

     จากในโครงการ ผลผลิตออร์แกนิก

     ที่ได้แจกจ่ายให้ ลูกบ้าน พนักงานแสนสิริ และ ชุมชนรอบข้าง โดยผลผลิตบางส่วนจะถูกนำไปขายเพื่อนำกำไรที่ได้

     บริจาคกลับคืนสู่สังคม ต่อไป”

     THE DOOR OPEN FOR EVERYONE เราเปิดประตูต้อนรับชุมชนรอบข้าง และคืนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็น “พื้นที่สีเขียวแห่งการเรียนรู้”

     ด้วยการปรับปรุง พื้นที่ 14 ไร่ ภายใน T77 ณ สุขุมวิท 77 และ เมืองหัวหิน ให้เป็นฟาร์มผักออร์แกนิก เพื่อให้ลูกบ้าน พนักงานแสนสิริ รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียง ได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสาร และสามารถนำวัตถุดิบสดใหม่กลับไปปรุงอาหารที่บ้าน

     “เมื่อพื้นที่ว่างเปล่า จะไม่ว่างอีกต่อไป และทุกคน ได้ความสุขใจ ที่ไม่ต่างอะไรกับการใช้ชีวิต ในสวนหลังบ้าน”

     สร้างสวนหลังบ้าน ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งการเรียนรู้ - Green Mission - Sansiri Backyard
     สร้างสวนหลังบ้าน ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งการเรียนรู้ - Green Mission - Sansiri Backyard

     ด้วยการปรับปรุง พื้นที่ 14 ไร่ ภายใน T77 ณ สุขุมวิท 77 และ เมืองหัวหิน ให้เป็นฟาร์มผักออร์แกนิก เพื่อให้ลูกบ้าน พนักงานแสนสิริ รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียง ได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสาร และสามารถนำวัตถุดิบสดใหม่กลับไปปรุงอาหารที่บ้าน

     “เมื่อพื้นที่ว่างเปล่า จะไม่ว่างอีกต่อไป และทุกคน ได้ความสุขใจ ที่ไม่ต่างอะไรกับการใช้ชีวิต ในสวนหลังบ้าน”

     ย่นระยะความห่างเหินระหว่าง คนเมือง กับ ธรรมชาติ ด้วยกิจกรรม ที่น่าตื่นเต้น เพื่อให้เท้าได้สัมผัสผืนดิน มือได้สัมผัสต้นไม้ใบหญ้า ลิ้นได้ลิ้มรสอาหารออร์แกนิกสดใหม่ รวมทั้งได้เรียนรู้การแบ่งปัน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

     เพราะยิ่งให้...ยิ่งได้รับ

     เราจึงตั้งใจหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปันสู่สังคม เพื่อให้ SANSIRI BACKYARD เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมในอุดมคติ

     “คอมมูนิตี้สีเขียว เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน”

     THE CO-GROWING COMMUNITY FOR SUSTAINABLE URBAN LIVING

     การเดินทางรูปแบบใหม่ ที่ปลอดภัยทั้ง “คน” และ “โลก” กับพลังงานสะอาด ที่ใช้เท่าไหร่ ก็ไม่มีหมด

     แพลตฟอร์มใหม่เพื่อความสะดวกสบายของลูกบ้านแสนสิริ - Smart Move

     SMART MOVE

     แพลตฟอร์มการเดินทางแบบใหม่ของคนหัวใจ รักสิ่งแวดล้อม

     เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายของลูกบ้าน เราจึงนำแพลตฟอร์มบริการยานพาหนะสำหรับเช่า ที่ร่วมมือกับพันธมิตรใหญ่ทั้ง Honda, Uber, Ofo, Haupcar, SHARGE และ EA Anywhere พัฒนาระบบ Smart Move ให้รองรับ ทั้ง รถยนต์ไฟฟ้า E-Scooter หรือ จักรยาน รวมทั้งติดตั้ง Electronic Car Sharing และ EV Charger ในโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อลดมลพิษในอากาศ และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้คนหันมาใช้พลังงานทดแทน

     เราผนึกกำลังกับ 6 พันธมิตรใหญ่ สร้างสรรค์แพลตฟอร์มใหม่ เพื่อความสะดวกสบายของลูกบ้าน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     แพลตฟอร์มใหม่เพื่อความสะดวกสบายของลูกบ้านแสนสิริ - Smart Move

     “พลังงานฟรีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องใช้ Solar Cell

     พลังงานไฟฟ้าทดแทนในโครงการของแสนสิริ - Green Mission - Solar Cell

     ENERGY GENERATION
     & SAVING

     พลังงานไฟฟ้าทดแทนในโครงการของแสนสิริ

     เราใส่ใจในเรื่องการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า เริ่มต้นจากการ ติดตั้ง “โซล่าร์ (Solar Cell)” ที่โครงการ “ที77 (T77)” เพื่อเป็นต้นแบบในการทดลอง ผลิตกระแสไฟฟ้าจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 600เมกะวัตต์ เพื่อใช้ใน คอมมูนิตี้มอลล์และเป็นต้นแบบเพื่อนำมาใช้ในภายในโครงการต่อไปในโครงการของแสนสิริ

     นวัตกรรมย่อยสลายขยะเปียกในโครงการของแสนสิริ - Sansiri Green Mission - Food Waste Machine
     นำระบบแปรรูปมาใช้สร้างบล็อกคอนกรีตใหม่ - Green Mission - Earth Blox

     “เพราะสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคน...ต้องดูแล”

     WASTE MANAGEMENT

     วางระบบจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

     จากความคิดตั้งต้น ที่ต้องการทำขยะให้มีประโยชน์ และลดของเสียที่เกิดจาก การก่อสร้าง สู่วิธีการใหม่ ที่คำนึงถึงการลดขยะ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการลงมือออกแบบ

     เราคำนึงถึงการจัดการของเสียในทุกระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ และเลือกใช้วัสดุทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

     ลดขยะคอนกรีต ภายในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป 100% ด้วย นวัตกรรม “เอิร์ธ บล็อก - Earth Blox” คือระบบแปรรูปเพื่อสร้างบล็อกคอนกรีตใหม่

     ใช้ผนังพรีคาสต์ (Precast) เพิ่มจาก 50% เป็น 80% ภายในปี พ.ศ. 2564

     ลดขยะมูลฝอย ติดตั้ง “Food Waste Machine” เพื่อย่อยสลายขยะเปียกในโครงการ

     ติดตั้งเครื่องแยกและกำจัดของเสีย “Refun Machine” ในทุกโครงการแนวสูง

     ใช้ขวดพลาสติก “Biomat” แทนการใช้ขวด “PET” ในทุกสำนักงานของแสนสิริ เพราะสามารถย่อยสลายได้ภายใน 1 ปี หรือเร็วกว่าการย่อยขยะพลาสติกแบบเดิมถึง 450 เท่า