โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลการเงิน


โครงการใหม่


ปี 2563 จำนวนโครงการ มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และมิกซ์ คอนโดมิเนียน
ไตรมาสที่ 1 1 1,305 - 1 -
ไตรมาสที่ 2 4 4,182 - 2 2
ไตรมาสที่ 3 6 10,241 3 - 3
ไตรมาสที่ 4 7 8,103 3 3 1
รวม 18 23,831 จำนวนโครงการ 6 6 6
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 8,495 6,556 8,780