ข่าวสารและสื่อ

อัปเดตข่าวสารจากสื่อหลากหลายช่องทาง ล่าสุดได้ที่นี่

แสนสิริ นำเสนอนิยามแห่งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลของคนเมือง เปิด Sansiri Backyard T77 Community คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) สานต่อวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Sansiri Green Mission เปิดตัว Sansiri Backyard @T77 Community” (แสนสิริ แบคยาร์ด แอท ที77 คอมมูนิตี้) คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ระดม Co-Growing Partner พันธมิตรธุรกิจรักษ์โลกจากหลายอุตสหกรรมเกือบ 30 เจ้า ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนเพื่อโลกของเรา ด้วยการปลูกผักและผลไม้ออร์แกนิคบนพื้นที่รอพัฒนากว่า 15 ไร่ ชวนคนเมืองเปิดประสบการณ์ใหม่ กิน-ชิลล์-เรียนรู้ สัมผัสไลฟ์สไตล์รักษ์โลก ใจกลางกรุง ย่านสุขุมวิท 77 กับสวนผักและผลไม้ออร์แกนิค 7 สี สร้างความสวยงาม เพิ่มความหลากหลายทั้งด้านสีสันและชีวภาพ Greenovation พื้นที่โชว์เคสนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะและการอยู่อาศัยในเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการกินดีอยู่ดี ผ่านเมนูซิกเนเจอร์เพื่อสุขภาพจากร้าน My Backyard Farm & Café สร้างสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันด้วยวัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์ม นำเสนอนิยามแห่งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลของคนเมือง (Urban Sustainable Living) ในรูปแบบสวนหลังบ้านที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถสัมผัสการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ผ่านการปลูก กิน แบ่งปันผัก-ผลไม้ออร์แกนิคและใช้เวลาร่วมกัน พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจให้คนเมืองเปลี่ยนพื้นที่ว่างรอบตัวให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างสร้างสรรค์ ร่วม ‘สร้าง-ปลูก-แบ่งปัน’ ผลผลิตสู่สังคม

นางจริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน พบว่า ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมือง ทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในเขตพื้นที่ชนบทเข้ามาในเขตเมืองมีมากขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตต่าง ๆ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง ซึ่งจากสถิติชี้ชัดว่าอีก 20 ปี หรือภายในปี 2030 ทั่วโลกจะมีประชากรย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเมืองถึง 67% “ความเป็นเมือง และสุขภาพ” ซึ่งหมายรวมถึง สุขภาพทางกาย สุขภาวะทางสังคม จิตใจและอารมณ์ จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ขณะเดียวกันกระแสการบริโภคและการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในระดับบุคคลรวมไปถึงในสังคมธุรกิจทั่วโลก”

“เมื่อปลายปี 2018 แสนสิริวางเป้าหมายสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของวงการอสังหาฯ ไทย สู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทางพันธกิจ Sansiri Green Mission กับ 4 คำมั่นสัญญาหลัก ได้แก่ Waste Management | Energy Saving & Generation | Smart Move และ Sustainability โดยแนวคิด Sansiri Backyard จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางอย่างเป็นรูปธรรมในการปลูกฝั่งในด้าน Sustainability ให้กับพนักงาน ลูกบ้านและชุมชนในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนของคนเมือง และจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวในบ้านของตนเอง ขยายต่อสู่ชุมชน”
Sansiri Backyard @T77 Community ก่อเกิดจากความต้องการนำธรรมชาติเข้ามาอยู่กับชีวิตคนเมืองด้วยการสร้างคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรบนพื้นที่ 15 ไร่ ช่วยสร้างความสมดุลธรรมชาติให้กับชุมชนและการอยู่อาศัยในเมืองใหญ่ ตอบโจทย์ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนเมือง
 
“Sansiri Backyard @T77 Community เป็นโปรเจคต่อยอดมาจากพันธกิจ Sansiri Green Mission สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนให้เกิดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนร่วมกับธรรมชาติแบบสมดุล ด้วยแนวคิดที่ว่าทุกพื้นที่ในเมืองใหญ่ควรถูกนำมาใช้เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียว เริ่มต้นจากหลัก 3Gs คือ Green-Grow-Give หรือ สร้าง-ปลูก-แบ่งปัน โดยเราได้เปลี่ยนพื้นที่สีเขียวส่วนกลางในโครงการ ให้เข้าถึงลูกบ้านมากยิ่งขึ้นเสมือนสวนหลังบ้าน ต่อยอดไปถึงชุมชนและสังคมให้ได้มาสัมผัส โดยเปลี่ยนพื้นที่รอการพัฒนาภายใต้แนวคิด Zero Waste เป็น Sansiri Backyard @T77 Community ปลูกผัก-ผลไม้ออร์แกนิค เพื่อส่งมอบให้แก่พนักงาน ลูกบ้าน และเด็กด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิเสริมกล้า รวมถึงจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวในบ้านของตนเองและขยายต่อสู่ชุมชน”

ทั้งนี้ แสนสิริได้ขยายพันธกิจ Sansiri Green Mission ไปสู่เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เชิญชวน Co-Growing Partner เกือบ 30 เจ้า ซึ่งเป็นมืออาชีพในด้านการเกษตร เทคโนโลยี พลังงานสะอาด ก่อสร้าง การตกแต่งและอื่น ๆ มาร่วมสร้างจุดเปลี่ยนเพื่ออนาคตโลกของเรา อาทิ ไร่กำนันจุล หรือ CHUL FARM สร้างผลผลิตแบบออร์แกนิคในระบบนิเวศที่สมดุล เอไอเอสในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม Intelligent Farm หรือ iFarm เพื่อโชวเคสการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูกในรูปแบบของฟาร์มอัจฉริยะ บีซีพีจี ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาดูแลเรื่องไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดที่ใช้ใน Sansiri Backyard @T77 Community และอิเกีย ประเทศไทย ที่สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ภายในโครงการที่มาจากการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน 100% (100% Renewable) 

นอกจากนี้ ร้านอาหาร My Backyard Farm & Café ที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์เมนูอาหารจากผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่นที่สดใหม่ ตามฤดูกาล จากฟาร์มที่ปลอดภัยจากสารเคมี ในรูปแบบของ “The Backyard Farm to Table” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Healthylicious”

“เราขอขอบคุณ Co-Growing Partner ของแสนสิริทุกเจ้า ซึ่งล้วนแต่มีแนวคิดที่สอดคล้องกันในการสร้างจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกันในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้กับโลกของเรา อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการเข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของ Sansiri Backyard @T77 Community ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ” นางจริยากล่าวเพิ่มเติม

นายจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ CEO ของไร่กำนันจุล กล่าวเสริมว่า “ในการทำฟาร์มออร์แกนิคในระบบนิเวศที่สมดุล ภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกันของแสนสิริและไร่กำนันจุลในเรื่อง Zero Waste เริ่มต้นด้วยการจัดการใช้พื้นที่ให้เกื้อกูลกัน โดยแบ่งฟาร์มทั้งหมดออกเป็น 2 โซน คือโซนที่เป็นฟาร์มปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ วางแนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสาน ปรับปรุงคุณภาพดินจากการก่อสร้างด้วยชีววิถี วางแผนการปลูก คัดเลือกพันธุ์พืช และเทคโนโลยีการปลูกที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา โดยในช่วงนี้ ได้เลือกผักและผลไม้ 7 สี สร้างความหลากหลายในสวน รวมทั้งโรงเมล่อน 4 หลัง และได้นำแม่ไก่ไข่อารมณ์ดี 40 ตัวมาเลี้ยงในระบบโรงเรือนแบบ Free Range และเลี้ยงปลาทับทิม 500 ตัวในบ่อน้ำของโครงการ”
นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร เอไอเอส กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะ “Intelligent farm” หรือ iFarm ในพื้นที่ Greenovation ว่า “Platform IoT นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะ “Intelligent Farm” ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้การดูแลฟาร์มให้สะดวกสบายขึ้น ทั้งระบบการปลูกในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ ระบบวัดความชื้นแบบไร้สาย ในดินบนแปลงผักแบบเปิด และระบบวาล์วน้ำไฟฟ้าแบบไร้สาย ทำให้การดูแลแปลงผักที่มีขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย ซึ่งทั้งสองระบบนี้ มีเซนเซอร์วัดผลและเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ทำให้สามารถควบคุมและสั่งงานโดยใช้สมองกลฟาร์มอัจฉริยะ (ifarm) ได้ นอกจากนี้ยังติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น PM2.5 ในบริเวณโครงการ และแสดงผลการวัดบน iFarm Dashboard แบบเรียลไทม์ ให้ประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจสภาพภูมิอากาศอย่างง่ายได้”

นายชนิตว์สรณ์ ตรีวิทยาภูมิ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัสน์ ละเป้าหมายในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกัน บีซีพีจีตั้งเป้าพัฒนาให้ T77 Community เป็น Smart Green Energy Community หรือ ชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ ที่สมบูรณ์แบบ และเป็นต้นแบบของ Smart City ในประเทศไทย โดยเราได้นำเทคโนโลยีบล็อคเชน มาบริหารจัดการพลังงานภายใน T77 ทำให้ผู้บริโภคเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ และแลกเปลี่ยนไฟฟ้าได้อย่างอิสระ สําหรับ Sansiri Backyard @T77 Community เราสนับสนุนแผงโซลาร์ กําลังการผลิต 3 กิโลวัตต์ ติดตั้งบนหลังคาอาคาร My Backyard Farm & Café โดยในอนาคต บีซีพีจี ตั้งใจจะพัฒนาให้โครงการ Sansiri Backyard @T77 Community เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครือข่ายแลกเปลี่ยนซื้อายไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนภายในโครงการ T77 Community”

มร. โทบี้ มาร์แชล-แอนดรูว์ ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการสายธุรกิจ อิเกีย ประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ ที่ My Backyard Farm & Café ว่า “เฟอร์นิเจอร์ในโครงการนี้นอกจากจะให้ความสวยงาม กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติของโครงการฯ แล้วยังเป็นวัสดุที่นำมาใช้จากการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน 100% (100% Renewable) อิเกียมีแนวคิดในการออกแบบที่เรียกว่า “Democratic Design” แนวคิดนี้อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่เราทำ ในการสร้างสิ่งที่ดีกว่าและสร้างเอกลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของเรา โดยตัวอย่างที่ชัดเจนจากแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนความยั่งยืน ได้แก่ การใช้ฝ้ายและไม้จากแหล่งที่ยั่งยืน 100% มีการใช้วัสดุหมุนเวียน และรีไซเคิลในรูปแบบ Circular Economy”
ยิ่งไปกว่านั้น ที่ Sansiri Backyard @T77 Community จัดสรรโซนกิจกรรมต่าง ๆ ชวนทุกสมาชิกในครอบครัวมาสัมผัสวิถีธรรมชาติไปกับ My Farm เติมเต็มความใฝ่ฝันของคนเมืองที่อยากมีสวนผักของตัวเอง ด้วยการเปิดให้เช่ากระบะปลูกผัก Self-Harvest แปลงผักที่เปิดให้ลูกค้าตัดผักสดไปปรุงอาหารเอง กิจกรรมให้อาหารปลาและเก็บไข่ออร์แกนิคสด ๆ จากฟาร์ม และ Farm & Craft Workshop อีกมากมายที่ยกขบวนมาจุดประกายการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนกันอย่างจุใจ

“เราเชื่อมั่นว่า Sansiri Backyard @T77 Community สวนผักสวยกลางเมือง 15 ไร่ จะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมของคนเมือง วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดรับทุกคนเข้ามาสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด มาเรียนรู้การทำฟาร์มและสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืน ร่วมชิมอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่สดใหม่ ปลอดภัย มาเล่น เรียนรู้และทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ที่จะทำให้เกิดความตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในแบบ Urban Sustainable Living” นางจริยาสรุป

Sansiri Backyard @T77 Community คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน สวนผักและผลไม้ออร์แกนิคยักษ์บนพื้นที่รอพัฒนา 15 ไร่ ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 77 ซอยอ่อนุช 1/1 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 07:00-18:00 น. และร้าน My Backyard Farm & Café ตั้งแต่ 07:00-22:00 น. พร้อมเปิดประตูต้อนรับอย่างเป็นทางการที่งาน Winter Market Fest #7 ในวันที่ 14-15 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ 16:00 น เป็นต้นไป