ถาม-ตอบ

สิ่งที่คุณจะได้ ประกอบไปด้วย 4 มาตรการดังต่อไปนี้

  • 1.1) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จาก 2% เหลือ 0.01% ของราคาบ้าน กำหนดให้แบ่งจ่ายกันคนละครึ่งระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือเดิมจากที่ลูกค้าต้องเสีย ล้านละ 10,000 บาท ก็จะเหลือแค่ล้านละ 50 บาท เท่านั้น ซึ่งนโยบายนี้มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่รัฐบาลเริ่มบังคับใช้
  • 1.2) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดจำนอง จาก 1% เหลือ 0.01% ของราคาบ้าน หรือจากที่ต้องเสียล้านละ 10,000 บาท ก็จะเหลือแค่ล้านละ 100 บาท เท่านั้น โดยโยบายนี้มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่รัฐบาลเริ่มบังคับใช้
  • 1.3) ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำหรับลูกค้าที่เคยถูกปฏิเสธสินเชื่อ รัฐบาล พร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับวงเงินกู้ให้สูงขึ้นตามฐานเงินเดือน โดยฐานเงินเดือน 30,000 บาท/เดือน สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 3 ล้านบาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ 3.50% ปีที่ 2 อยู่ที่ 4.25% ที่เหลือเป็นไปตาม เรทปกติ คือ MRR สำหรับมาตรการนี้ ต้องยื่นกู้ และทำนิติกรรมกับทางธนาคาร ระหว่างวันที่ 19 ต.ค.2558 - 31 มี.ค.2559 เท่านั้น
  • 1.4) ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา เป็นมาตรการพิเศษ สำหรับผู้ที่ซื้อบ้าน ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นจำนวน 20% ของมูลค่าบ้าน แบ่งใช้สิทธิ์ 5 ปี ปีละเท่าๆกัน โดยเงื่อนไขคือ ต้องเป็นบ้านหลังแรก หรือไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านใดๆ มาก่อนเท่านั้น

มาตรการเดอะ กู๊ด ไลฟ์ คือ มาตรการทางการเงิน ที่แสนสิริ มอบให้คุณเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลให้ เพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ พร้อมอยู่ จากแสนสิริ ได้ง่ายขึ้น

จากการที่รัฐบาลลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จาก 2% เหลือ 0.01% ของราคาบ้าน ทำให้ประหยัดขึ้นทั้งลูกค้าและบริษัท แต่ทั้งนี้ เพื่อให้คุณเป็น เจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นอีก เราจึงนำส่วนต่างที่ไม่ต้องจ่ายรัฐบาล คืนกลับไปเป็น Voucher ให้คุณ ด้วยมูลค่าสูงสุดถึง 300,000 บาท

โครงการที่เข้าร่วมมาตรการ เดอะกู๊ดไลฟ์
โครงการที่เข้าร่วมมาตรการ
เดอะกู๊ดไลฟ์
บ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ พร้อมอยู่

หมายเหตุ:
  • *ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559
  • **ลูกค้าจะได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ภายใน 60 วัน หลังทำการโอน
  • ***เฉพาะยูนิตพร้อมอยู่ ลูกค้าต้องทำการจองซื้อ และ โอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มาตรการประกาศ และมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย แต่ต้องไม่เกินกว่ากำหนดวันที่ 15 ธันวาคม 2558
  • ***เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Attention to details

House

Vertical living

Condominium

My world

Townhouse