โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น™

แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น เฟส 1
X5.5
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 195 ตารางเมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น : X5.5
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น : X5
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 157 ตารางเมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น : X5
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น : X5 Corner
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 163.50 ตารางเมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น : X5 Corner

แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น เฟส 2
X5.5
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 195 ตารางเมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น เฟส 2 : X5.5
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น เฟส 2 : X5
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 157 ตารางเมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น เฟส 2 : X5
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น เฟส 2 : X5 Corner
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอย 170 ตารางเมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น เฟส 2 : X5 Corner