SANSIRI HOME SERVICE APPLICATION

Innovation for better living

ชีวิตสบาย ง่ายแค่ปลายนิ้ว

Watch the video

WATCH
THE
VIDEO

Highlighted features

ระบบลงทะเบียนผู้มาเยือน
เพื่อความปลอดภัยเหนือระดับ และลดความเสี่ยงจากการสัมผัส
ระบบชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ
จ่ายง่าย สบายใจ กับการเชื่อมต่อกับระบบของธนาคารชั้นนํา
บ้านอัตโนมัติ
ควบคุมทุกห้องภายในบ้านคุณ ตั้งแต่หลอดไฟจนถึงผ้าม่านได้ในแอพพลิแคชั่น
บริการจากมืออาชีพ
รับบริการต่างๆ เช่น ล้างแอร์เรียกช่าง ทําความสะอาด ง่ายๆ
ผ่านแอปได้เลย
สังคมน่าอยู่
เชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านผ่านกิจกรรมและพื้นที่ขายของใน
โครงการของคุณผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย

AND

MANY MORE FOR 2018