ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เดอะ มูฟ ราม 22

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2566
  • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
  • งานโครงสร้าง
    งานเข็มอาคารแล้วเสร็จ 100% งานฐานราก 100%
  • งานติดตั้งระบบ
    งานวางท่อใต้ท้องพื้นชั้น 1
  • สถาปัตยกรรม