ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566

เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ ขอนแก่น

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานเสาเข็มและฐานรากแล้วเสร็จ 100%
  โครงสร้าง อาคาร A แล้วเสร็จถึงชั้นดาดฟ้า
  โครงสร้าง อาคาร B แล้วเสร็จถึงชั้นดาดฟ้า
 • งานติดตั้งระบบ
  อาคาร A ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จถึงชั้น 8 ระบบประปาแล้วเสร็จถึงชั้น 8 ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จถึงชั้น 8
  อาคาร B ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จถึงชั้น 8 ระบบประปาแล้วเสร็จถึงชั้น 8 ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จถึงชั้น 7
 • สถาปัตยกรรม
  อาคาร A งานผนังแล้วเสร็จถึงชั้น 8
  อาคาร B งานผนังแล้วเสร็จถึงชั้น 8 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ QC End Product