เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ
สิริญาดา W

สิริลัดดา W

พื้นที่ใช้สอย 199 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก
1 ห้องพักผ่อน 2 ที่จอดรถ

สิริญาดา W
สิริลัดดา W
สิริลัดดา W
สิริลัดดา W
สิริลัดดา W
สิริกานดา
พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.
สิริญาดา B
พื้นที่ใช้สอย 189 ตร.ม.
สิริญาดา W
พื้นที่ใช้สอย 199 ตร.ม.
สิรินันทา
พื้นที่ใช้สอย 242 ตร.ม.
สิริเบญจา
พื้นที่ใช้สอย 283 ตร.ม.
สิรินันทา B พื้นที่ใช้สอย 256 ตร.ม.