ข้อมูลการเงิน


การประชุมผู้ถือหุ้น


 • เอกสารนำเสนอที่ผ่านมา
 • ดาวน์โหลด
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559
 • download pdf
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558
 • download pdf
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557
 • download pdf
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556
 • download pdf
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555
 • download pdf
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554
 • download pdf
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553
 • download pdf
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2552
 • download pdf
 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
 • download pdf
 • Corporate Introduction
 • download pdf


By clicking this, you confirm that you are located outside the United States and are not accessing these materials from in the United States.